Por que morren tantos peixes?

 

POR QUE MORREN TANTOS PEIXES?

Na aula de 3º de Ed. Primaria, fixemos as seguintes preguntas Que?, Quen?. Como? e Por que?

Estas foron as preguntas que deron inicio ao noso traballo no PDI. No mural que representaba o noso proxecto reflectimos de forma gráfica a resposta ás mesmas.

Estudamos  neste curso a contaminación de rios e mares e tratamos de dar explicación a estas, e outras preguntas. Sabemos o  que podemos facer individualmente, nas nas nosas casas, para evitala.

Estivo presentes en  todalas areas do curriculo de 3º de primaria  e nas distintas actividades  levadas  a cabo.

Partimos dos coñecementos previos do alumando e acadamos os seguintes obxectivos:

  • Coñecemos os compoñentes que contaminan os rios e mares.
  • Distinguimos a contaminación natural da provocada polo ser humano.
  • Coñecemos algunhas consecuencias da contaminación nos animais e nas plantas.
  • Coñecemos algunhas consecuencias da contaminación no ser humano.
  • Recoñecemos  a importancia da conservación dos ecosistemas.
  • Buscamos solucións para reducir ou evitar a contaminación
  • Coñecemos as repercusións da contaminación na nosa saúde.

Ao longo do curso, as principais actividades realizadas foron as seguintes:

  • Realización dun mural representando os efectos da contaminación de mares e ríos.
  • No mes de febreiro traballamos a canción de Paco Nogueiras e cantámola no desfile de Entroido do colexio.
  • Obra de teatro inédita, "Ondiñas que veñen e van", creada pola nosa titora, coa que participamos nos XXIII Encontros de teatro en Bande e que tamén representamos na biblioteca do noso centro.