try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
CEIP Condesa de Fenosa

Mínimos e Achegas

Aquí se pode acceder ás achegas que as programacións didácticas fan aos distintos Planes establecidos no centro. Así mesmo podemos ver as porcentaxes xerais das distintas actividades e probas para os criterios de cualificación.

Tamén, en documentos a parte, podemos consultar os mínimos esixibles para a promoción de curso.

AnexoTamaño
accións_contibución.pdf46.88 KB
minimos1.pdf32.88 KB
mínimos-3ep.pdf52.42 KB
minimos5.pdf57.59 KB
minimos_6.pdf37.29 KB