try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
CEIP Condesa de Fenosa

Documentación para solicitude do comedor

Deixámovos aquí o formulario de solicitude do comedor escolar para o vindeiro curso 2022-2023. 

O prazo para a presentación do mesmo rematará no día 15 de xuño.

Apertura do prazo de formalización de matrícula

Ábrese o prazo de formalización de matrícula para o novo alumnado do centro. O prazo abrangue do día 20 ao 30 de xuño.

Podedes recoller o impreso (Anexo III) na secretaría do centro ou ben descargalo aquí.

O horario para entregar a documentación pendiente e este impreso na secretaría é de 10:00 a 13:00 h.

Apertura do prazo para a solicitude de Axudas do Concello

Acábase de publicar do BOP de Ourense, a convocatoria do Concello do Barco de axudas  para a adquisición de libros de texto e material escolar no segundo ciclo da educación infantil.
A documentación necesaria é a seguinte:

 • Anexo I solicitude normalizada
 • Anexo II Modelo de Declaración responsable
 • Copia DNI/NIE de tódolos membros computables da unidade familiar maiores de 14 anos.
 • Volante de empadroamento colectivo.
 • Certificado de matrícula do curso 2022/2023 (emitido dende o colexio)
 • No caso de separación, divorcio, cese de convivencia ou non covivencia dos pais: copia da sentencia ou convenio regulador.
 • No caso de acollemento familiar do menor por resolución administrativa ou auto xudicial: copia do certificado do organismo competente.
 • Declaración de renda do ano 2020 ou certificado de imputación de rendas correspondente ao exercicio 2020. No caso de non realizar declaración de renda, solicitar xustificación en Hacienda

Os requisitos que se deben cumprir para acceder a estas axudas (ver documento oficial do Concello) son resumidos os seguintes:

 • Estar matriculado nun centro docente do Concello do Barco no segundo ciclo de Educación Infantil (3,4,5 anos) para o curso 2022-2023 .
 • Que os/as alumnos/as como ambos proxenitores ou representantes legais estean empadroados/as e teñan residencia efectiva Concello do Barco de Valdeorras (salvo casos de separación ou divorcio ou custodia compartida)
 • Que a renda familiar sexa inferior a 18.000 euros anuais/netos ou superando esa cantidade non exceda a Renda Per Capita(R.P.C) da unidade familiar de 4.030 euros.
 • Non ter recibidas nin solicitadas outras axudas polo mesmo concepto, e cumplir os requisitos durante o procedemento

Achegamos nesta notificación todos os documentos necesarios para realizar a solicitude.
Un saúdo

Axudas para Fondo Libros

Xa está publicada a nova orde para o Fondo solidario de libros de texto e axudas de material escolar. O prazo remata o 22 de xuño.

Ao igual que en anos anteriores, os alumnos de 1º a 4º de primaria poden solicitar axuda de libros e material escolar, e os alumnos de 5º e 6º poden optar á axuda de material escolar segundo os baremos de renta establecidos na convocatoria.

Podedes presentar as solicitudes preferiblemente na sede electrónica da Xunta de Galicia (https://sede.xunta.gal/portada).

A documentación necesaria é a seguinte:
- Copia do libro de familia o documento equivalente.
- Copia de sentencia judicial en caso de separación ou divorcio.
- Certificado de discapacidade se é o caso.

No caso de querer realizar entrega presencial, podédevos achegar ao centro en horario de 10 a 12 h.

Achegamos o Anexo I e Anexo II para que os podades descargar dende a casa, aínda que se preferides que vos remitamos exemplares en papel, podedes solicitárnolos e volos faremos chegar.

Homenaxe da Comunidade Escolar a Paco Pérez Lemos

Nesta entrada queremos mostrarvos o acto de homenaxe ao noso ex-director, Francisco Pérez Lemos.

Paco, como tod@s vós sabedes, foi unha persoa que encabezou a modernización e mellora do noso colexio, e foi quen de crear unha comunidade educativa unida pola mellora da calidade e pola adquisición de valores de solidariedade, igualdade e liberdade.

E todo iso acompañado dun ambiente agradable, cheo de humor e afecto, humano e harmonioso.

Velaí o noso homenaxe máis sentido para Paco e a súa familia.

Mercadiño de intercambio de libros

Coma todos os anos durante esta semana realizamos o noso tradicional mercadiño de intercambio de libros, co que queremos dar unha segunda vida aos libros que xa temos lido, dando unha alternativa cooperativa e non comercial a eses libros que temos nos andeis da casa.

Se ben o ano pasado, por mor das restricións da Covid 19, non puidemos facer o mercadiño na biblioteca, este ano á calor do novo protocolo, xa puidemos realizar a actividade na propia biblioteca, encetando unha nova etapa na que as restricións de uso sexan unha mala lembranza e poidamos ir recuperando a nosa actividade anterior á pandemia.

Benvidos á Web do Ceip Condesa de Fenosa

 

Máis información sobre as nosas actividades, recursos e oferta educativa aquí.

O Ceip Condesa de Fenosa é un centro público de ensino infantil e primario no que pretendemos ofrecer servizos educativos de calidade para todo o noso alumnado.

Pretendemos facer un ensino en igualdade, sen discriminación, inserido no seu contexto cultural e lingüístico e coa participación activa de todos os membros da comunidade educativa.

 

Datos xerais do centro

Denominación: C.E.I.P. Condesa de Fenosa

Titularidade: Centro Público

Nº Código de Centro: 32015116

Enderezo: Rúa Coruña 24; 32300 O Barco de Valdeorras

Enderezo electrónico: ceip.condesa.fenosa@edu.xunta.es

Teléfono: 988 78 36 46 e 988 78 36 48

Teléfono Departamento Orientación: 988 78 36 47

 

Horario escolar
Xuño/setembro Sesións Xornada Partida
  Lectura silenciosa 10:00/10:15
09:15/10:15 1ª sesión 10:15/11:10
10:15/11:15 2ª sesión 11:10/12:05
11:15/11:35 Recreo 12:05/12:35
11:35/12:25 3ª sesión 12:35/13:30
12:25/13:15 4ª sesión/Xantar 13:30/15:30
13:15/13:35 Recreo/4ª sesión 15:30/16:15
13:35/14:15 5ª sesión 16:15/17:00
14:15/15:00 Xantar/Saída 17:00
15:00 Saída  
Distribuir contido