Esquema de temas

 • DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN DO CEIP PLURILINGÜE "CONDESA DE FENOSA"

  BENVIDOS/AS Á AULA VIRTUAL DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN DO CEIP PLURILINGÜE  "CONDESA DE FENOSA"


  Podes ter máis información sobre o departamento e os seus compoñentes na seguinte imaxe interactiva.


  Neste espazo virtual podedes atopar:

  • Recursos relativos á orientación para alumnado, profesorado e familias.
  • Diversas aulas virtuais creadas polo profesorado de apoio de Pedagoxía Terapéutica e Audición e Linguaxe do centro con recursos materiais que pretenden facilitar o traballo do alumnado e a coordinación coas familias. 


  • AULAS VIRTUAIS

   Podedes acceder a elas nos seguintes enlaces ou desde o vínculo directo da páxina principal da aula virtual, dentro do bloque DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÖN