Materiais e recursos do Departamento de orientación 

Espazo reservado ao departamento de Orientación con recursos interesantes para o alumnado, profesorado e familias
Espazo reservado para os recursos materiais da aula vermella do CEIP P Condesa de Fenosa

Espazo reservado para os recursos materiais da aula azul do CEIP P "Condesa de Fenosa"

Espazo reservado para os recursos materiais da aula rosa do CEIP P "Condesa de Fenosa"

Espazo reservado para os recursos materiais da aula laranxa  do CEIP P "Condesa de Fenosa"

Espazo reservado para os recursos materiais da aula rosa/laranxa do CEIP P "Condesa de Fenosa" 

Espazo reservado para os recursos do alumnado de Audición e Linguaxe da aula verde

Espazo reservado para os recursos do alumnado de Audición e Linguaxe da aula amarela