try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
CEIP Condesa de Fenosa

Organigrama

Horario 2016-2017

Preme para ver o borrador dos horarios deste curso académico.

Organigrama do Centro

 Órganos unipersoais:

 

 1. Director: Francisco Pérez Lemos

 2. Xefe de Estudios: Xoaquín Freixeiro Álvarez

 3. Secretario: Mercedes Gallego Delgado

 

Órganos colexiados:

 

 1. Consello Escolar

 2. Claustro de profesorado

 

Órganos de coordinación docente:

 

 1. Equipos de ciclo

 2. Comisión Pedagóxica

 3. Departamento de Orientación

 4. Equipo de Normalización Lingüística

 5. Equipo de Actividades Complementarias e Extra-escolares

 6. Equipo de Apoio á Biblioteca

 7. Axenda 21 Escolar-Comisión Ambiental

 

Distribuir contido