Séguenos nas redes sociais: Facebook Teis

Eleccións ao Consello Escolar (novembro-2018): Calendario electoral.

 • Día 8 de novembro:
  • Publicación das convocatorias de eleccións nos distintos sectores educativos: profesores, pais/nais e alumnado.
  • Publicación provisional dos censos dos sectores educativos citados.
  • Envío de escritos ao Concello e a ANPA solicitándolles a designación dos seus representantes.
 • Día 8 de novembro: inicio do prazo de presentación de candidaturas aos distintos sectores, finaliza o día 16 de novembro ás 14:00 horas.
 • Día 19 de novembro, ás 11:30 horas, 2ª reunión da Xunta Electoral:
  • Proclamación e posterior publicación de candidaturas por sectores de representación.
  • Aprobación definitiva de censos electorais, unha vez resoltas as posibles reclamacións.
  • Aprobación de modelo de papeletas e sobres dos distintos actos electorais.
  • Sorteo público da designación dos membros das mesas electorais.
 • Día 26 de novembro: votacións de:
  • Pais, nais e titores legais do alumnado, de 18:00 a 20:00 horas.
  • Alumnado, de 11:30 a 13:00 horas e de 19:00 a 20:00 horas.
  • Persoal de administración e servizos, de 11:30 a 12:00 horas.

Eleccións dos representantes do alumnado ao consello escolar

CONVOCATORIA

De acordo coa RESOLUCIÓN do 25 de setembro de 2018, conxunta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos (DOG do 08/10), a Xunta Electoral deste Centro, en virtude das atribucións que lle son conferidas pola lexislación vixente, dispón a convocatoria de eleccións ao Consello Escolar, SECTOR DO ALUMNADO, segundo as seguintes normas:

Eleccións dos representantes de nais, pais e titores/as legais ao consello escolar

CONVOCATORIA con modificación do día da votación

De acordo coa RESOLUCIÓN do 25 de setembro de 2018, conxunta da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se establece o calendario para a celebración de eleccións de membros dos consellos escolares de centros docentes sostidos con fondos públicos (DOG do 08/10), a Xunta Electoral deste Centro, en virtude das atribucións que lle son conferidas pola lexislación vixente, dispón a convocatoria de eleccións ao Consello Escolar, SECTOR DE PAIS E NAIS DO ALUMNADO, segundo as seguintes normas:

Concurso de relatos e banda deseñada Samaín 2018

Concurso de relatos e banda deseñada
 
 

Concurso de carteis das XX Xornadas de orientación ao emprego

 

Mozos e mozas cambiando estereotipos

IANIRE ESTEBANEZ CASTAÑO impartindo a charla

O luns 22 de outubro, IANIRE ESTEBANEZ CASTAÑO, psicologa especialista en violencia de xénero na xuventude, achegouse ao IES de Teis a dar unha charla a modo de monólogo, sobre os estereotipos e os roles sexuais, a violencia simbólica e sexual e o ciberacoso.

Acompañou a súa amena charla dunha entretida presentación audiovisual, facéndonos reflexionar sobre a violencia sexista e as relacións afectivas baseadas na igualdade.

Ianire Estébanez é Autora de publicacions neste eido como guias, cómics, e materiais didacticos. Blogueira e activista nas redes sociais. É a autora do blog www.minoviomecontrola.com

Roteiro xeolóxico pola Guía

Fotos da saída xeolóxica

O día 3 de Outubro as alumnas de 2º de Bacharelato de Ciencias fixeron unha saída xeolóxica pola Guía.

Durante esa mañá visitaron sitios característicos do barrio como, o pozo de Gondosende e os seus petróglifos gravados nunhas laxes grandes que se poden atopar no solo do camiño.

Tamén tiveron a oportunidade de observar , ó longo do traxecto, os tipos de rochas que se poden atopar na contorna, ademais de ver como persoas do plan comunitario de Teis facían mantemento no recinto, amañando empalizadas para evitar a erosión.

Calendario Escolar

Calendario Escolar

Horarios dos grupos

Horarios dos grupos do curso 2018/2019

Éxito do noso alumnado nas ABAU de Xuño 2018

Parabéns para o noso alumnado de Bacharelato que acadou o 100% de aprobados nas probas ABAU de Xuño 2018.

Distribuir contido