Skip to main content

Membros do equipo directivo

Lista de membros do equipo directivo
Director Luis Vilán Crespo
Vicedirectora Beatriz Rúa Álvarez 
Xefa de estudos (réxime ordinario) Vanesa Resúa Eiras
Xefa de estudos (réxime de persoas adultas) Marina Martínez Martínez
Secretario Juan Carlos Pérez González