DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA 18/19

 

PROFESORADO

Juan Aguilar Madrazo, xefe do departamento

Araceli Andrade Fernández

Abrahan Castro Cabaleiro