Areta Bolado. Premio María Casares

A ex alumna do IES Pino Manso, Areta Bolado ven de recibir o premio María Casares de teatro 2015, que representa á nova xeración de porriñeses que se abren camiño con talento, crendo no que fan e ademais trunfando.

NORABOA