Excursión a Santiago 2º Bacharelato

O alumnado de 2º Bacharelato que cursa Historia da Arte, Patrimonio ou Xeografía, onte puideron apreciar a Arte, o urbanismo e parte do patrimonio etnográfico de Santiago. Para mostra, "un botón":

 Escaleira de Domingo de Andrade

 Cubertas da Catedral

 Alameda

 Portada de Praterías

 Torre do Reloxo. 

 Torre da Carraca.