try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
I.E.S. Pedra da Auga
Instituto de educación secundaria

Electricidade

Departamento do ciclo de Electricidade

PRESENTACIÓN CICLO MEDIO DE INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS E AUTOMÁTICAS

Presentación do ciclo medio de instalacións eléctricas e automáticas onde se reflexan os seguintes contidos:

  • Módulos profesionais
  • Saídas profesionais do ciclo
  • Talleres onde se imparten as clases
  • Prácticas que se fan:
    • Instalacións eléctricas en vivendas e edificios (carnet de instalador en baixa tensión)
    • Instalacións de televisión terrestre e satélite, telefonía e fibra óptica
Álbum: 2018_2019 -> Presentación_Ciclo_Electricidad

ELENCO PROFESORADO ELECTRICIDADE E ELECTRÓNICA (Curso 2022-23)

  • Heriberto Díaz Diz (Titor 2º FPB e XD).

                Titoría P/A: Luns de 11:23 a 11:55.

  • Rocío Martínez Martínez.

                Titoría P/A: Martes de 11:23 a 11:55.  

CALENDARIO EXAMES 1º CICLO MEDIO ELECTRICIDADE PARA ALUMNADO CON PERDA DA AVALIACIÓN CONTÍNUA (XUÑO 2022)

AUTOMATISMOS INDUSTRIAIS: Martes 8 de Xuño as 9:00h TEORÍA.

INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS INTERIORES: Mércores 9 de Xuño as 9:00h TEORÍA.

ELECTROTECNIA: Xoves 10 de Xuño as 9:00h.

ELECTRONICA: Venres 11 de Xuño as 9:00h.

AUTOMATISMOS INDUSTRIAIS: 14 de Xuño as 15:00h PRÁCTICA.

AUTOMATISMOS INDUSTRIAIS: 15 de Xuño as 9:00h PRÁCTICA.

INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS INTERIORES: 14 e 16 de Xuño as 9:00h PRÁCTICA.

FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL: Xoves 17 de Xuño as 9:00h.

Por motivos de seguridade o alumnado que non supere a proba teórica xa non accederá ao exame práctico. Isto suporá automaticamente a non superación da proba extraordinaria.

Os únicos instrumentos necesarios e obrigatorios para a realización das probas son:

1- Acreditación mediante DNI, se fose necesario.

2- Bolígrafo azul ou negro, lapis, regra e unha calculadora científica non programable, quedando totalmente prohibido o uso de calquera outro aparello electrónico ou dixital (móbiles, gravadoras, etc) o uso destes suporá automáticamente a non superación da proba. Será condición indispensable que o alumnado dispoña do equipo necesario para realizar os traballos (tesoiras, polímetro, desparafusadores, etc). O resto do material necesario será facilitado polo propio centro.

INFORMACIÓN PROXECTO DE INNOVACIÓN 2020 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

O departamento de electricidade mostra o link para acceder a toda a información do proxecto de innovación 2020 da Instalación fotovoltaica para autoconsumo sen excedentes dunha vivenda monitorizada vía web.

Electricidade, fai click na imaxe

Álbum: 2019_2020 -> Electricidad 2020

PROXECTO INNOVACIÓN 2018 DEPARTAMENTO ELECTRICIDADE: INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA CONTROLADA VIA WEB

O departamento de electricidade quere informar a toda a comunidade educativa do IES PEDRA DA AUGA que lle foi concedido por segundo ano consecutivo un novo proxecto de innovación que consiste nunha instalación fotovoltaica controlada con arduino e monitorizada via web. Contamos coa colaboración do departamento de automoción para a realización das estructuras metálicas dos paneis fotovoltaicos e coa empresa Enrede Cloud Solutions, S.L.

Comezamos xa a executar a instalación exterior dos focos led, sensores de movemento, sensor crepuscular e estructura metálica dos paneis deixando xa instaladas as correspondentes liñas.

Dito traballo foi realizado polos alumnos de 1º curso da FP Básica de electricidade e por alumnos de automoción na colocación da estructura dos paneis.

O traballo de automatización da instalación será realizado polos alumnos de  2º do ciclo de electricidade no curso 2018-19

 

 

FP INNOVA 2018

O 25, 26 e 27 de abril celebrouse en Santiago de Compostela na Cidade da Cultura o Congreso de Innovación da Formación Profesional, FP INNOVA 2018, onde estivo presente o Departamento de Electricidade do IES Pedra da Auga co proxecto de innovación dunha vivenda domótica impresa en 3D, automatizada con arduinos e controlando o alumeado e calefacción dende móvil ou tablet.

PROXECTO INNOVACIÓN 2017 DEPARTAMENTO ELECTRICIDADE: VIVENDA AUTOMATIZADA CON ARDUINO E IMPRESA EN 3D

Os alumnos de 2º curso do ciclo medio de electricidade e a coordinadora do proxecto Rocío Martínez, remataron a montaxe da maqueta dunha vivenda realizada cunha impresora 3D e automatizada con diferentes arduinos.

Distribuir contido