try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
I.E.S. Pedra da Auga
Instituto de educación secundaria

Electricidade

Ciclo medio electricidade.

PRESENTACIÓN CICLO MEDIO DE INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS E AUTOMÁTICAS

Presentación do ciclo medio de instalacións eléctricas e automáticas onde se reflexan os seguintes contidos:

  • Módulos profesionais
  • Saídas profesionais do ciclo
  • Talleres onde se imparten as clases
  • Prácticas que se fan:
    • Instalacións eléctricas en vivendas e edificios (carnet de instalador en baixa tensión)
    • Instalacións de televisión terrestre e satélite, telefonía e fibra óptica
Álbum: 2018_2019 -> Presentación_Ciclo_Electricidad

CALENDARIO EXAMES 1º CICLO MEDIO ELECTRICIDADE PARA ALUMNADO CON PERDA DA AVALIACIÓN CONTÍNUA (XUÑO 2022)

AUTOMATISMOS INDUSTRIAIS: Martes 8 de Xuño as 9:00h TEORÍA.

INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS INTERIORES: Mércores 9 de Xuño as 9:00h TEORÍA.

ELECTROTECNIA: Xoves 10 de Xuño as 9:00h.

ELECTRONICA: Venres 11 de Xuño as 9:00h.

AUTOMATISMOS INDUSTRIAIS: 14 de Xuño as 15:00h PRÁCTICA.

AUTOMATISMOS INDUSTRIAIS: 15 de Xuño as 9:00h PRÁCTICA.

INSTALACIÓNS ELÉCTRICAS INTERIORES: 14 e 16 de Xuño as 9:00h PRÁCTICA.

FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL: Xoves 17 de Xuño as 9:00h.

Por motivos de seguridade o alumnado que non supere a proba teórica xa non accederá ao exame práctico. Isto suporá automaticamente a non superación da proba extraordinaria.

Os únicos instrumentos necesarios e obrigatorios para a realización das probas son:

1- Acreditación mediante DNI, se fose necesario.

2- Bolígrafo azul ou negro, lapis, regra e unha calculadora científica non programable, quedando totalmente prohibido o uso de calquera outro aparello electrónico ou dixital (móbiles, gravadoras, etc) o uso destes suporá automáticamente a non superación da proba. Será condición indispensable que o alumnado dispoña do equipo necesario para realizar os traballos (tesoiras, polímetro, desparafusadores, etc). O resto do material necesario será facilitado polo propio centro.

INFORMACIÓN PROXECTO DE INNOVACIÓN 2020 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

O departamento de electricidade mostra o link para acceder a toda a información do proxecto de innovación 2020 da Instalación fotovoltaica para autoconsumo sen excedentes dunha vivenda monitorizada vía web.

Proxecto Innovación 2020

INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO DUNHA 

VIVENDA MONITORIZADA VIA WEB

 Introducción                    Explicación do proxecto

Equipo 

 

Álbum: 2020_2021 -> Innovación 2020

Electricidade, fai click na imaxe

Álbum: 2019_2020 -> Electricidad 2020

III FEIRA DAS ENSINANZAS PROFESIONAIS E ARTÍSTICAS DE PONTEAREAS

O departamento de electricidade e administrativo do noso instituto participou na III Feira das ensinanzas profesionais e artísticas celebrada en Ponteareas os días 4 e 5 de febreiro no Pavillón Álvaro Pino.

Álbum: 2019_2020 -> Feria Ponteareas

FPInnova_2019

FPInnova 2019

Álbum: 2018_2019 -> Fp_Innova_2019
Distribuir contido