Saltar navegación.
Inicio

Recursos

Recursos da Augateca

Recursos

A Augateca incorporouse ao Plan de mellora de bibliotecas escolares para centros públicos da Xunta de Galicia, no curso 2013-14 (PLAMBE 9). O que permite recibir unha asignación económica cada curso para a renovación dos fondos da nosa colección, cuxa contía depende da avaliación da memoria das actividades levadas a cabo no exercicio anterior, así como das liñas prioritarias de actuación presentadas para o seguinte período.

A xestión recae nun equipo de profesores e profesoras, cun marcado carácter interdisciplinar. Cada membro do equipo ten de media 1 ou 2 horas de atención a BE, cunhas funcións asignadas e asiste a reunións periódicas para a planificación/coordinación e seguimento do plan de traballo.

Distribuir contido