try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
I.E.S. Pedra da Auga
Instituto de educación secundaria

Oferta educativa

Os cursos que impartimos no centro

Procedemento de admisión á FP Básica

O IES Pedra da Auga oferta dous ciclos formativos de formación profesional básica.

Ciclo básico de Servizos Administrativos, con 20 postos escolares

Ciclo básico de Electricidade e Electrónica, con 12 postos escolares.

 

O procedemento de admisión está regulado na Orde do 13 de xullo de 2015 pola que se regulan as ensinanzas de formación profesional básica na Comunidade Autónoma de Galicia, así como o acceso e admisión nestas ensinanzas (DOG do día 22).

Para o curso escolar 2016/2017 o prazo de solicitude abrangue ata o día 10 de setembro.

Modelo de solicitude.

Todas as solicitudes deberán estar completamente cubertas e presentarse no rexistro da secretaría deste IES.

OFERTA EDUCATIVA DO CENTRO

No IES Pedra da Auga podes realizar estudos de:
-ENSINANZA SECUNDARIA OBRIGATORIA.
-BACHARELATO:

    Modalidade de Ciencia e Tecnoloxía.
    Modalidade de Humanidades e Ciencias Sociais.

-CICLOS FORMATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL:
    FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA:

    Servizos administrativos.

    Electricidade e electrónica.

    GRAO MEDIO (oferta presencial e probas libres):

    Xestión administrativa (Familia Profesional: Administración e xestión).
    Electromecánica de vehículos (Familia Profesional: Transporte e mantemento de vehículos).
    Instalacións eléctricas e automáticas (Familia Profesional: Electricidade e electrónica).

    GRAO SUPERIOR (oferta presencial): Administración e finanzas (Familia Profesional Administración e Xestión).

MÁIS INFORMACIÓN sobre os ciclos formativos que se imparten no centro:
http://www.edu.xunta.es/fp/folletos-informativos-fp

MÁIS INFORMACIÓN SOBRE TODOS OS ESTUDIOS

http://xuventude.xunta.es/eso-bac-e-fp.html

 

Distribuir contido