Saltar navegación.
Inicio
Instituto de educación secundaria

Documentos

Aquí estarán dispoñibles documentos relativos ao centro educativo.

PLAN DE CONVIVENCIA DO IES PEDRA DA AUGA

PLAN XERAL ANUAL

PLAN DE CONVIVENCIA

REGULAMENTO DE RÉXIME INTERIOR (NOF)

Distribuir contido