Saltar navegación.
Inicio

Filosofía

Departamento de Filosofía

SAÍDAS DIDÁCTICAS 23-24

O departamento de filosofía propón as seguintes saídas para o alumnado de 4º ESO e 1º BACH:

 • 4º ESO: Saída en colaboración co departamento de xeografía e historia: Viena-Mauthausen (15-19 de marzo)

 

LIBROS DE TEXTO, DE LECTURA E RECOMENDADOS POR MATERIAS DO DEPARTAMENTO 23-24:

 • VALORES ÉTICOS 3º ESO: Non existe libro de texto. Traballarase con apuntamentos colgados en edixgal.

 

 • FILOSOFÍA 4º ESO: Non existe libro de texto. Traballarase con apuntamentos colgados en edixgal. Libro de lectura El Hombre en busca de Sentido ISBN-13: ‎ 978-8425432026 (Ed. Herder) (dispoñible en versión gratuíta tamén en internet)

 

 • FILOSOFÍA 1º BACH: Empregarase o libro de texto FILOSOFÍA 1º BACHILLERATO CONSTRUYENDO MUNDOS, Ed. Santillana ISBN: 9788468067681

 

 • HISTORIA DA FILOSOFÍA 2º BACH: Non existe libro de texto. Traballarase con apuntamentos colgados na aulavirtual. Recoméndase o libro de texto  HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 2 BACHILLERATO Serie Reflexiona, Ed. Santillana ISBN: 9788414101940

 

 • PSICOLOXÍA 2º BACH: Non existe libro de texto. Traballarase con apuntamentos colgados na aulavirtual. Recoméndase o libro Psicologicamente hablando: Un recorrido por las maravillas de la mente (Para curiosos) Ediciones Paidós ISBN-13: ‎ 978-8449332425

RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDENTES DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA 23-24:

Aquel alumnado que promocionou ao curso seguinte pero non aprobou algunha  materia do Departamento de Filosofía será obxecto dun seguimento para a súa recuperación:

-      VALORES CÍVICOS E ÉTICOS:

 •  Entrega dos traballos de recuperación colgados no edixgal nas datas sinaladas para tal fin onde o alumnado desenvolverá as competencias pertinentes.
 • O alumnado coa materia pendente será convocado ao inicio do curso para explicarlle o plan de recuperación, localización dos traballos, datas de entrega e outras cuestións de interese.
 • Se o alumnado non supera a materia mediante a entrega de traballos realizará unha proba final no mes de maio en función a contidos mínimos.  

 

-     FILOSOFÍA 1º DE BACHARELATO:

CRITERIOS DE AVALIACIÓN E RECUPERACIÓN 23-24

Na seguinte entrada podes atopar os criterios de avaliación así como de recuperación das materias do departamento de filosofía do curso 2023-2024

HORARIO DE ATENCIÓN A PAIS E/OU RESPONSABLES 23-24

Martes 12.45-113.35 (5º hora do martes)

Solicitude de cita mediante a plataforma ABALAR

MATERIAS QUE SE IMPARTEN NO DEPARTAMENTO 23-24:

Materias que se imparten no departamento:

 María González (Xefa departamento):

 • HISTORIA DA FILOSOFÍA 2º BACHARELATO
 • PSICOLOXÍA 2º BACHARELATO
 • FILOSOFÍA 1º BACHARELATO
 • FILOSOFIA 4º ESO.

Xosé Lois Gómez (Xeografía e Historia):  

 • 3º ESO VALORES CÍVICOS E ÉTICOS

 

Concurso intercentros: Repensando o amor

Concurso intercentros: Repensando o amor:

O 24 de marzo tivo lugar na biblioteca do IES Val do Tea a entrega de premios do concurso filosófico intercentros "Repensar o amor", convocado co gallo do 14 de febreiro. As persoas gañadoras e finalistas foron as seguintes:
- Modalidade A (ESO):
     • Gañador: Hugo Menéndez Farpón (IES Pedra de Auga).
     • Finalista: Alejandra Pérez Cuevas (IES Pedra de Auga).
- Modalidade B (Bacharelato):
     • Gañadora: Sofía Rodríguez Fernández (IES Val do Tea).
     • Finalistas: Sofía Tellado Muñoz (IES Val do Tea), Antía Martínez Pérez (IES Pedra de Auga) e María Alba Ramallo Martínez (IES Val do Tea).

¡Parabéns aos gañadores e finalistas!

8M: Mural e entrevista na radio

8M: Mural e entrevista na radio

No día 8 de marzo  un grupo de 5 alumnos de 4º ESO A e B parciparon nunha entrevista na radio do centro onde se sinalou a importancia de coñecer as orixes e desenvolvemento do movemento feminista, así como a identificación dos problemas que afectan as mulleres na actualidade.

8M: Mural "4 ondas do feminismo"

1. 8M: Mural 

Durante o mes de marzo os grupos de 4º ESO A e B realizaron un mural na materia de Filosofía para explicar as 4 ondas do feminismo: dende a Ilustración ata a actualidade. 

Distribuir contido