try another color:
try another fontsize: 60% 70% 80% 90%
I.E.S. Pedra da Auga
Instituto de educación secundaria

Lingua Castelá

MODIFICACIÓN PROGRAMACIÓN DEP. LINGUA CASTELÁ 21-22

Neste arquivo pódense consultar as modificacións á programación do departamento de lingua castelá que responden a Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no si

Adaptaciones Programación Lingua Castelá e Literatura

 Adaptacións da Programación de Lingua Castelá e Literatura do curso 2019-2020.

Distribuir contido