Lingua Castelá

Horario titorías 2022- 23

Laura Carballeira Vázquez: Xoves 10:25/ 11:15. 

Ana Belén Iglesias Garrido: Venres 11:55/ 12: 45

Rebeca Núñez Fernández: Venres 11: 55/ 12: 45

Ascensión Sánchez Ibáñez: Xoves 12: 45/ 13: 35

Tamara Varela Vila: Luns 11: 55/ 12: 45

MODIFICACIÓN PROGRAMACIÓN DEP. LINGUA CASTELÁ 21-22

Neste arquivo pódense consultar as modificacións á programación do departamento de lingua castelá que responden a Orde do 25 de xaneiro de 2022, pola que se actualiza a normativa de avaliación nas ensinanzas de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato no si

ELENCO DEL DEPARTAMENTO CURSO 2022- 23

LINGUA CASTELÁ E LITERATURA:

- Laura Carballeira Vázquez (XD)

- Ana Belén Iglesias Garrido

- Rebeca Núñez Fernández (directora)

- Ascensión Sánchez Ibáñez (vicedirectora)

- Tamara Varela Vila

 

Distribuir contido