ELECCIÓNS AO CONSELLO ESCOLAR

Atendendo a resolución do 25 de setembro de 2018, publicada o 8 de outubro, así como o resto de lexislación relacionada, vaise iniciar o proceso de eleccións para o Consello Escolar, un órgano colexiado fundamental nos centros de ensino.
O primeiro paso foi o sorteo público da Xunta Electoral, escollida o día 29 de outubro en Usos Múltiples ás 11.30 h. Esta será a encargada de organizar e supervisar o procedemento de elección dos membros do Consello Escolar.
Constituirase o martes 6 de novembro ás 11.30 no Instituto.