Instrucións para a realización das ABAU

Hoxe, 16 de abril, publicáronse no DOG as instrucións para a realización das probas ABAU.Nelas indícase que materias son obrigatorias e cales pertencen á parte voluntaria, as cualificacións, as características e o deseño das probas, a avaliación...

Para teres toda a información preme no enlace: Resolución do 27 de marzo de 2018, conxunta da Secretaría xeral de Universidades e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesioran e Innovación Educativa, pola que se ditan instrucións para a realización, dentro do curso 2017/18, da avaliación de bacharelato para o acceso á Universidade (ABAU) para o curso 2018/19.