FP BÁSICA. INFORMÁTICA DE OFICINA

31/08/2016 15:56
Europe/Madrid

Formación Profesional Básica de Informática de Oficina.

Número de prazas no IES Pazo da Mercé: 20

Presentación de solicitudes: do 1 ao 10 de setembro no propio IES Pazo da Mercé. Para iso deberase presentar o Anexo I da Orde do 13 de xuño de 2015 pola que se regulan as ensinanzas de formación profesional básica na Comunidade Autónoma de Galicia, así como o acceso á admisión nestas ensinanzas, á que podes acceder directamente premendo sobre a orde. De tpdos os xeito, poderanse recoller os impresos no propio centro.

Normativa relativa á Formación Profesional Básica: toda a normativa relativa á FP Básica pódese consultar na páxina da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Univeritaria. Pode acceder a ela premento neste enlace: FP Básica.