Calendario de matrícula

Para facilitar a entrega de matrículas, organizámola por niveis nas seguintes datas:

 

 

XUÑO

1º ESO

27 DE XUÑO

2º ESO

28 DE XUÑO

3º ESO

29 DE XUÑO

4º ESO

30 DE XUÑO

1º BACHARELATO

28 DE XUÑO

2º BACHARELATO

27 DE XUÑO

  

 

 

  

SETEMBRO

1º ESO

9 DE SETEMBRO

2º ESO

9 DE SETEMBRO

3º ESO

7 DE SETEMBRO

4º ESO

8 DE SETEMBRO

1º BACHARELATO

7DE SETEMBRO

2º BACHARELATO

8 DE SETEMBRO