Entrega de notas. Prazo de reclamacións.

05/09/2019 10:00
06/09/2019 14:00

Día 5

Entrega de notas ao alumnado de E.S.O., 1º de Bacharelato e E.S.A. ás 10:00 horas polos/as titores/as.

Dias 5 e 6

Prazo de presentación de reclamacións ás cualificacións finais. Ata as 14:00 h. do día 6.