REUNIÓN DA CCP

12/02/2019 16:30

REUNIÓN DA CCP

 

            Convócase reunión da CCP na aula multimedia para o martes, día 12 de febreiro de 2019 ás 16:15 horas, en primeira convocatoria, e ás 16:30 horas en segunda convocatoria, co seguinte

 

GUIÓN DE TRABALLO

 

1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta anterior.

2.- Gastos de funcionamento dos departamentos didácticos durante o ano 2018.

3.- Orzamento dos departamentos didácticos para o ano 2019.

4.- Calendario das probas de avaliación do Bacharelato para o acceso á universidade (ABAU) e ponderacións das distintas materias.

5.- Proposta de calendario para a segunda avaliación.

6.- Proposta de calendario para o final de curso 2018/2019.

7.- Información dos proxectos de dinamización do centro.

8.- Rogos e preguntas.

Chantada, 4 de febreiro de 2019.

 

O DIRECTOR

 

Javier Conde Vázquez

 

Documentos para a reunión