Dende o ano 1979, levamos impartindo docencia, primeiro como centro de FP e logo como centro de ensino secundario con bacharelatos e ciclos de comercio e electricidade. Varias xeracións pasaron polas nosas instalacións e pensamos que non o debemos facer tan mal dado que agora xa nos están enviando ós seus fillos e ás súas fillas. A todos eles grazas por confiar en nós.

Instagram no Indalecio

Avísase a toda a comunidade escolar de que o IES Indalecio Pérez Tizón dispón dunha nova de Instagram (nome de usuario: indaleciopt1). O seu enlace directo atópase na barra dereita da web, xunto aos enlaces doutras redes sociais do centro (Facebook e Twitter).

Xuntanza coa Asociación LGTBI do Baixo Miño

O 12 de febreiro unha serie de profesoras deste centro e máis 6 alumnos/as de 2º ESO, 3º ESO e 4º ESO acudiron a unha xuntanza para coñecer as actividades e propostas que ofrece a Asociación LGTBI do Baixo Miño. A experiencia resultou moi interesante: a través dunha comida informal no instituto de ensino secundario do Rosal, esta asociación puxo en contacto aos rapaces/as do IES Indalecio Pérez Tizón, xunto ao alumnado voluntario en igualdade do centro do Rosal para compartir as súas experiencias acerca deste tema: mostraron actividades que desenvolveron no instituto e resultados acadados. Dende o Indalecio Pérez Tizón queremos agradecer ao alumnado e profesorado do Rosal a súa boa disposición á hora de expoñer o seu traballo, e sobre todo, o magnífico trato que recibiron as nosas profesoras e alumnos/as.

Entroido 2020: O Meco

Atención, atención!

O Meco xa chegou ao noso centro, grazas ao alumnado de Comercio e a súa profesora Sonia Pérez. Ao longo da semana que vén dará unha serie de ordes. Pasádevos por conserxería para saber cales son. Para este luns 17 de febreiro o Meco di:

"A primeira orde é para o luns:

Levade unha camisa de cor azul."

Relación de candidatos Erasmus+ e data de selección

O xoves 06/02 de 2020, ás 16:30 horas, procederase á selección de canditatos/as para participar nas mobilidades Erasmus+ deste curso académico.

A relación de candidatos/as é a que segue:

ALUMNADO

  • Sana Ghaufri Bauchichan
  • Jaqueline Iglesias Gómez
  • Julián Morgado Fernández
  • Omar Ghanim El Hariri
  • Laura Barros Romero
  • Raúl Román das Dores

PROFESORADO

  • Raquel Pereira Pereira

Entroido 2020

Xa se achega o Entroido!! Este ano celebrarase o 21 de febreiro, dende ás 12:25 ata as 14:00. Lembrade que de non haber suficiente participación haberá clases normais, polo que é moi importante apuntarse ás actividades e entregar a listaxe en vicedirección antes do 10 de febreiro.

E coidado co Meco... que xa está por aquí argaiando falcatruadas.

I Edición do concurso "Portas cara a igualdade"

Este curso académico inaugúrase un novo concurso para promover a igualdade entre as persoas. De forma voluntaria, cada grupo decorará a porta da súa clase cunha mensaxe en defensa da equidade. A continuación, móstrase o enlace para acceder ás bases do concurso. Lédelas con atención e animádevos a participar neste novo certame.

Concurso de caricaturas 2020

Xa está convocado o Concurso de caricaturas que tradicionalmente se ven a desenvolver no centro.  Lede as bases que están no enlace que figura a continuación e animádevos a participar.

BASES DO VI CONCURSO DE CARICATURAS

IES INDALECIO PÉREZ TIZÓN

 

Requisitos e criterios de selección para participar nunha mobilidade Erasmus+ do Proxecto PRACTICUM DEPO 2019

REQUISITOS

Para poder participar na mobilidade, o alumnado debe cumprir os requisitos establecidos para os Proxectos de mobilidade para beneficiarios e persoal de ensinanzas de FP do programa Erasmus+ e os establecidos no Proxecto Practicum Depo 2019, que se detallan a continuación:

1. Ser persoa recentemente titulada de ciclo medio de formación profesional de calquera centro educativo que sexa socio do PROXECTO PRACTICUM DEPO 2019, durante o ano ao que finalicen os seus estudos, sempre que sexan seleccionadas durante o último curso académico da súa formación.

2. A persoa recentemente titulada debe iniciar e finalizar a mobilidade durante os 12 meses posteriores á data da súa titulación (data da sinatura das actas de avaliación), residir no noso país e ser maior de 18 anos.

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PERSOAS CANDIDATAS A REALIZAR A MOBILIDADE

A selección atenderá a procedementos equitativos, transparentes e igualitarios, segundo se establece na Guía do Programa Erasmus+, entre aquel alumnado solicitante que cumpra os requisitos para poder participar na mobilidade.

Será seleccionado para participar na mobilidade por parte de noso centro educativo o alumnado que obteña unha maior puntuación no baremo de méritos establecido polo Proxecto. O baremo de méritos está establecido en base aos seguintes criterios de selección:

1. Adecuación do título e do perfil (30%)

2. Nivel de coñecemento do idioma requirido (20%)

3. Expediente académico (20%)

4. Méritos (10%)

5. Entrevista persoal (20%)

Non se procederá á valoración de méritos das persoas que non cumpran os requisitos para poder participar na mobilidade.

Non se poderá seleccionar para participar na mobilidade a máis persoas ca prazas asignadas para cada mobilidade a este centro educativo, pero si que se poderá propor lista de alumnado suplente.

PROBAS DE SELECCIÓN 

Dacordo cos criterios anteriormente expostos, e en referencia á entrevista persoal, esta se realizará de xeito individual a cada persoa admitida na participación da actividade. Esta entrevista persoal versará sobre os intereses e motivacións para participar na mobilidade e o coñecemento de idiomas sobre a lingua de traballo no país de destino.

Cando o candidato non poida acreditar o coñecemento da lingua de traballo no país de destino, se procederá á realización dunha proba de coñecemento dese idioma.

 

Convocatoria de dúas prazas de Erasmus+ DEPO 2019

Ábrese a convocatoria para que o alumnado interesado presente a súa candidatura para a realización de prácticas nun país europeo, ao abeiro do proxecto PRACTICUM DEPO 2019.

1. Número de prazas

Ofértanse dúas mobilidades.

2. Destinatarios

Estas prazas son para alumnado matriculado neste momento no 2º curso do Ciclo Medio de Actividades Comerciais ou no 2º curso de Ciclo Medio de Instalacións Eléctricas.

3. Prazos

O prazo de presentación de solicitudes será do día 20 ao día 30 de xaneiro.

Convocatorias de mobilidades Erasmus+ da Xunta de Galicia

 

Ábrese a convocatoria de prazas de mobilidades Erasmus+ da Xunta de Galicia 2019 para alumnado e profesorado interesado na realización de prácticas nun país europeo, ao abeiro do proxecto Next Station 2019-1-ES01-KA102-063732 da XUNTA 2019. Estas prazas son para alumnado matriculado neste momento no 2º curso do Ciclo Medio de Actividades Comerciais ou 2º curso de Ciclo Medio de Instalacións Eléctricas.

Convocatoria de sete prazas de mobilidades Erasmus+ para alumnado

1. Número de prazas

 

- 3 prazas para alumnado de Ciclo Medio de Electricidade e Comercio.

- 4 prazas para alumnado de FP Básica 

 

2. Presentación de solicitudes

 

As persoas solicitantes presentarán a solicitude normalizada, segundo o anexo, enviándoa ó enderezo de correo seguinte: erasmus@iesindaleciopereztizon.eu acompañada dunha carta de presentación e motivación.

 

O prazo de presentación de solicitudes será do día 20 ao 30 de xaneiro.

 Convocatoria de prazas de mobilidades Erasmus+ para profesorado:

1-   Número de prazas

Convócase unha praza de jobshadowing para profesorado (unha mobilidade).

 

 2. Presentación de solicitudes

 

As persoas solicitantes presentarán a solicitude normalizada, segundo o anexo, enviándoa ó enderezo de correo seguinte: erasmus@iesindaleciopereztizon.eu acompañada dunha carta de presentación e  motivación.

O prazo de presentación de solicitudes será do día 20  de xaneiro ao día 5 de febreiro.

 

3-    

Candidatos que soliciten mobilidade en máis de un Consorcio

 

Os candidatos que soliciten praza de mobilidade en máis de un Consorcio deberán establecer unha prioridade, de forma que, de superar o proceso de selección en ambos Consorcios, nun deles estén na lista de admitidos e noutro estén na lista de reserva.

 

Distribuir contido