Dende o ano 1979, levamos impartindo docencia, primeiro como centro de FP e logo como centro de ensino secundario con bacharelatos e ciclos de comercio e electricidade. Varias xeracións pasaron polas nosas instalacións e pensamos que non o debemos facer tan mal dado que agora xa nos están enviando ós seus fillos e ás súas fillas. A todos eles grazas por confiar en nós.

Samaín 2019. Biblioteca

Os que aínda non vos achegastes á Biblioteca para ver a exposición deste ano do Samaín, non vola perdades. Como vedes nestas imaxes, ao alumnado e ao equipo de traballo de Biblioteca  quedoulles arrepiante a homenaxe aos 200 anos da publicación de O vampiro de Polidori.

Convocatoria de dúas mobilidades Erasmus para profesorado e criterios de selección.

CONVOCATORIA DE MOBILIDADES ERASMUS+ PARA PROFESORADO

 1. Convócanse dúas prazas para realizar unha mobilidade Erasmus ao estranxeiro.
 2. As dúas mobilidades son de Job Shadowing: trátase dun periodo de formación en empresas ou centros formativos.
 3. A duración das mobilidades será de cinco días naturais (de luns a venres) e dous días de viaxe.
 4. O instituto ten contactos en Portugal e Italia. Se os interesados/as teñen outros contactos poden recurrir a eles.
 5. O centro adianta o 80% da financiación concedida. No momento de volver, entregar a documentación e facer a enquisa final requerida polo SEPIE realizarase o pago do 20% restante. Pódense consultar a financiación por países no seguinte enlace: INFORMACIÓN FINANCEIRA.
 6. A continuación, especifícanse os criterios de selección de profesorado para participar nunha mobilidade Erasmus:
CRITERIOS DE SELECCIÓN PUNTOS
Estar colaborando co equipo Erasmus regularmente, según horario. 4
Ser titor/a de 2º Ciclo Medio ou FP Básica, ou ser Coordinador/a de FCT.
Ser membro do Equipo Directivo ou Xefe dun Departamento que imparta docencia en Ciclos Formativos ou FP Básica.
Coñecemento do idioma inglés, ou outros idiomas, acreditado cun certificado oficial.
 Impartir clases en Ciclo Medio ou FP Básica.
Ter destino definitivo no centro 1

Será seleccionado o profesorado que máis puntuación acade.

En caso de empate valorarase o nivel do certificado de idioma aportado e o número dos mesmos. De continuar o empate, procederase a un sorteo.

Os interesados/as deben cumprimentar a carta de solicitude e entregala en vicedirección antes do 31 de outubro: DESCARGAR CARTA DE SOLICITUDE

Calendario escolar 2020-2021

CALENDARIO ESCOLAR 2020-2021

Lembramos que este ano as vacacións de Semana Santa serán as mesmas que no resto de Galicia.

Probables datas de avaliacións:

1ª Avaliación:

 • 10 de decembro: 2º Bacharelato
 • 14-21 de decembro: ESO, 1º Bacharelato, Ciclos.

2ª Avaliación

 • 8 de marzo: 2º Bacharelato
 • 15-26 de marzo: ESO, 1º Bacharelato, Ciclos

3ª Avaliación:

 • 24 de maio: 2º Bacharelato e Pendentes
 • 1-4 de xuño: avaliación de ciclos
 • 22-25 de xuño: ESO, 1º Bacharelato, 1º Ciclos.
 • 22 de xuño: avaliación extraordinaria de 2º Bacharelato e 2º Ciclos.

 

Procedemento para solicitar unha cita co titor/a.

Solicitar unha cita co titor/a ou cotitor/a pódese facer de varios xeitos:

 1. A través do propio alumno/a, quen lle comunica oralmente ao titor/a ou cotitor/a o desexo dos seus pais, nais ou titores/as legais de manter unha entrevista co titor/a do alumno/a. O titor/a proporallle ao alumno/a unha data e hora posible para facer a entrevista, e que o pai/nai/titor/a legal do alumno/a deberá confirmar: tamén a través do alumno/a, ou ben chamando ao instituto.

 2. Chamar por teléfono ao instituto e indicar que se desexa pedir cita de titoría. En conserxería tomarase nota do nome do pai/nai/titor/a legal do alumno/a e pedirase un número de teléfono. O aviso será entregado ao titor/a, que devolverá a chamada coa máxima celeridade posible e concertará co interesado/a unha cita titorial.

As citas titoriais serven, fundamentalmente, para saber a evolución académica dun alumno/a. Son moi importantes, e por iso no centro se procura que haxa titor/a e cotitor/a, de modo que non haxa problemas á hora de atender ás numerosas familias. Isto implica que a maioría do profesorado ten asignada unha titoría ou cotitoría, polo que a súa hora de atención a pais/nais soe estar ocupada con entrevistas titoriais. Así que pregámoslles que eviten solicitar entrevistas co profesor/a dunha materia: é o titor/a quen informa da marcha académica dos alumnos/as e quen explica nestas entrevistas o que sucede cunha materia en concreto. Soamente nos casos nos que as explicacións que da un titor/a lles parezan insuficientes poden pedir unha cita co profesor/a da asignatura. Do contrario, colapsamos as horas asignadas á semana a cada titor/a con asuntos non titoriais.

Este curso académico, debido á singular situación propiciada pola COVID, as entrevistas entre as familias e os correspondentes titores/as faranse vía telemática (videoconferencia ou correo electrónico), ou vía telefónica. Poderán ser presenciais no centro en casos moi excepcionais. Por iso é moi importante que dean a coñecer o seu enderezo electrónico ao titor/a que lles corresponda na primeira semana de clase.

Titorías de FP Básica e Ciclos. Curso 2020 - 2021

TITORÍAS 

FP BÁSICA E CICLOS FORMATIVOS

CURSO 2020-2021

 

GRUPO TITOR/A HORA DE ATENCIÓN
1º FP BÁSICA Rocío Ferreiro Venres, 9:45 a 10:35
2º FP BÁSICA Carlos Barberena Luns, 9:45 a 10:35
1º C. MEDIO DE COMERCIO Mª Dolores Rouco Luns, 17:20 a 18:10
2º C. MEDIO DE COMERCIO Beatriz Fernández Venres, 12:45 a 13:35
1º C. MEDIO DE ELECTRICIDADE Raquel Pereira Venres, 10:35 a 11:25
2º C. MEDIO DE ELECTRICIDADE J. C. Araújo Venres, 10:35 a 11:25
1º C. SUPERIOR DE COMERCIO Pilar Fandiño Venres, 11:55 a 12:45
2º C. SUPERIOR DE COMERCIO María Prieto Mércores, 9:45 a 10:35
ESA I - II Sonia Puertas Mércores, 18,10 a 19:00
ESA III - IV Marina García Mércores, 18,10 a 19:00

 

Horario de atención a país dos titores. Curso 2020-2021

TITORÍAS

CURSO 2020-2021

ESO E BACHARELATO

GRUPO TITOR/A HORARIO DE ATENCIÓN
1º ESO A Mª Pilar Paredes Luns, 11:35 - 12:25  
1º ESO B Marta Rodríguez Martes, 9:35 a 10:25 
1º ESO C Toño Cid Luns, 13:35 a 14:25
1º ESO D Natalia Pérez  Xoves, 12:45 a 13:35
2º ESO A Mª Rita Ramilo Venres,  11:35 a 12:25 
2º ESO B Isela García Venres,  10:45 a 11:35
2º ESO C Óscar A. Moldes Martes,  10:45 - 11:35 
3º ESO A Francisco Fernández Luns, 10:45 a 11:35
3º ESO B Sonia Pereiro  Martes, 10:45 - 11:35
3º ESO C Andrea Rey  Xoves, 9:35 a 10:25
3º ESO D Paula Martes, 11:35 a 12:25
3º PMAR Lois Refoxos  Xoves, 12:45 a 13:35
4º ESO A Domingo Casás  Xoves, 9:35 a 10:25
4º ESO B Leda González Mércores, 12:45- 13:35 
4º ESO C Raquel Rodríguez  Xoves, 11:35 a 12:25
4º ESO D Luis Miguel Quinteiro Xoves, 10:45 a 11:35
1º BAC A Alfonso Canosa Martes,  12:45 a 10:25 
1º BAC B Ignacio Noya Mércores, 11:35 - 13:35  
2º BAC A Jesús Rodríguez Gregores Xoves, 9:35 a 10:25 
2º BAC B Alejandro Carreño Martes, 11:35 - 12:25 
Distribuir contido