Dende o ano 1979, levamos impartindo docencia, primeiro como centro de FP e logo como centro de ensino secundario con bacharelatos e ciclos de comercio e electricidade. Varias xeracións pasaron polas nosas instalacións e pensamos que non o debemos facer tan mal dado que agora xa nos están enviando ós seus fillos e ás súas fillas. A todos eles grazas por confiar en nós.

Publicación do BOE que regula as ABAU deste curso

Acaba de saír publicado o BOE que especifica as características das ABAU para este curso 2019-2020. Pinchade no enlace para máis información:

BOE DO 23 DE ABRIL DE 2020

Aprazamento das oposicións

Infórmase ao profesorado de que a Xunta de Galicia acaba de aprazar as oposicións convocadas para este ano:

Educación apraza as oposicións docentes para 2021 e blinda as prazas ofertadas

A conselleira de Educación compareceu ante a Deputación Permanente do Parlamento para informar das medidas adoptadas no ámbito educativo ante a situación motivada pola pandemia do COVID-19
Esgotado o prazo para iniciar o proceso administrativo coa nova prórroga do Estado de Alarma e ante a falta de información sobre a desescalada por parte do Goberno central, a Consellería decide adiar ao vindeiro ano as probas previstas para este verán
Ante os anuncios do Goberno central de posibles recortes, Carmen Pomar anunciou que blindará as prazas ofertadas para os actuais aspirantes activando as inscricións en canto se levante a suspensión dos prazos administrativos
A conselleira subliñou que as aulas virtuais dos centros educativos pasaron de 1 a máis de 4 millóns de interaccións diarias, mentres que a plataforma E-dixgal rexistrou incrementos dun 100% sobre os habituais, e a nova plataforma de videoconferencia para a comunicación directa entre docentes e alumnos permitiu 52.000 reunións virtuais con 170.000 asistentes
Puxo de manifesto o esforzo de mellora tecnolóxica que o Goberno galego leva facendo no eido educativo, así como a posta en marcha de medidas específicas para a atención das familias máis vulnerables co reparto de 2.750 ordenadores e conexións a internet gratuítas
Respecto ao desenvolvemento do curso escolar, Pomar volveu reclamar ao Goberno do Estado que asuma as súas obrigas constitucionais e deseñe un marco normativo claro onde se especifiquen as condicións de promoción e titulación do alumnado e, evitar deste xeito, que se produzan desigualdades entre CCAA
 

Carta ao alumnado e ás familias

Estamos a vivir unha situación excepcional: nunca pasou pola nosa mente que experimentaríamos semellante circunstancia. De aí que haxa decisións, indicacións, ou instrucións, que, ás veces, poden resultar contraditorias entre elas. A isto engádese un cúmulo de bulos e novas falsas, que da como resultado un estado de incerteza, inquedanza, mesmo anguria, que afecta a toda a comunidade escolar. Por iso, aínda que todo o profesorado entende o voso sentir, desacougarse a día de hoxe é adiantarse aos acontecementos: sabemos que non é doado, pero tedes que ter paciencia e estar tranquilos ata que se dean instrucións firmes e precisas sobre o que resta do desenvolvemento do curso.

Os vosos profesores/as somos conscientes de todas estas incertezas, dúbidas e do voso malestar, e moitos estamos máis que dispostos a escoitarvos e axudarvos na medida das nosas posibilidades, aínda que sexa a través do frío correo electrónico.

O teletraballo puxo en evidencia que non é o mesmo un ordenador que unha persoa. Probablemente vós botedes en falta un profesor/a que resolva as vosas dúbidas, académicas ou persoais, de forma inmediata, e que vos dea pautas precisas e claras á hora de facer as tarefas. E nós, os profesores/as, tamén precisamos da vosa guía: na clase é doado comprobar se non facedes as actividades por falta de traballo, por falta de tempo ou por falta de comprensión da materia. Estamos detrás dun ordenador, non nos vemos, e case ningún de nós traballou nunca de forma telemática. Mesmo, pode darse a circunstancia de que nalgún momento esteamos a dar paus de cego: mandamos actividades pensando que tedes tempo de sobra para realizalas, pero ás veces non somos conscientes de que non todos vós dispoñedes dos medios axeitados para seguir unha clase ou facer un exercicio online; ou que algúns poidades ter dificultades á hora de enfrontarvos a un procesador de textos ou outros programas informáticos aos que non estades acostumados. Por iso deberiades contactar cos profesores/as e cos titores/as cando vos vexades sobresaturados de traballo e, entre todos, axustar mellor os tempos para un ensino máis eficaz.

Pedimos a mesma paciencia aos pais. Nuns días, esperamos que sexa o máis cedo posible, as autoridades definirán as pautas a seguir nesta terceira avaliación. E, en caso de dúbida, pódense poñer en contacto co equipo directivo, titores/as, e docentes a través dos correos electrónicos que están dispoñibles na web do instituto.

Seguide atentos ás publicacións da páxina web do centro (tamén Facebook e Twitter), onde publicaremos as novas respecto a esta excepcional situación. E, sobre todo, coidádevos e mantervos tranquilos nas vosas casas.

Unha aperta a todos/as.

O equipo directivo.

Suxestión do colexio de psicólogos: axenda para adolescentes confinados

O Colexio de Psicoloxía de Galicia fixo chegar ao centro a seguinte infografía cunha serie de informacións de interese para superar o confinamento. Esperamos que vos sexa de utilidade:

AXENDA PARA ADOLESCENTES CONFINADOS/AS

Unha historia de libros

Anuncio das datas das ABAU

A páxina web da Consellería de Educación da Xunta de Galicia notificou o acordo entre a Consellería e a CIUG sobre as datas das ABAU da convocatoria ordinaria: 7, 8 e 9 de xullo. A información atópase no seguinte enlace:

ABAU 2020

Consenso entre Ministerio de Educación e Comunidades Autónomas

Tras a reunión mantida, houbo consenso xeneralizado en manter o calendario escolar. Acordouse:

- Avaliar o segundo trimestre co traballo desenvolvido ata a interrupción das clases presenciais.

- Modificar os contidos e competencias básicas previstas para o terceiro trimestre. Estas modificacións abordaranse nunha xuntanza en abril.

- Suspender este curso as probas de avaliación diagnóstica.

- Respecto ás ABAU:

  • Aprazar as ABAU:  as datas para a convocatoria ordinaria se situarán entre o 22 de xuño e o 10 de xullo, con marxe para publicar os resultados ata o 17 de xullo, e para a extraordinaria antes do 10 de setembro, coa publicación de resultados antes do 18 dese mesmo mes
  • Manter o modelo de exame proposto polo Ministerio: un modelo similar ao actual, cos mesmos tempos de realización, e aumentar a opcionalidade.
  • A conselleira avanzou que convocará proximamente a CIUG para abordar este tema.

 

Formación Profesional

 

O Ministerio anunciou a publicación dunha norma que vai fundir nun único módulo os actuais de Formación en Centros de Traballo (FCT) e de Proxecto. No caso dos ciclos de grao medio e na FP Básica establecerase un traballo final.

 PINCHADE AQUÍ PARA MÁIS INFORMACIÓN

 

Aviso para familias que non dispoñen na casa nin de ordenador nin de impresora

A todas aquelas familias que non dispoñen nin de ordenador nin de impresora na casa, recomendámoslles que fagan uso do teléfono móbil: o alumnado pode descargar as tarefas nas súas terminais, e facer os exercicios nas súas libretas. Unha vez rematado o exercicio, poden facer unha foto delas e envialas aos correos electrónicos facilitados polo profesorado.

Enderezos de correo electrónico do profesorado

ENDEREZOS DE CORREO ELECTRÓNICO PARA CONTACTAR CO PROFESORADO

CURSO 2020-2021

PROFESOR/A DEPARTAMENTO CORREO ELECTRÓNICO
Saturnino Alborja

Filosofía

profefilo.saturnino@gmail.com
Olalla Aldazábal

Lingua castelá e literatura (Literatura universal)

olallaae@gmail.com
Olga Alonso

Matemáticas

molgaalonsoalonso@gmail.com
Xose Manuel Álvarez

Electricidade

xmal@iesindaleciopereztizon.eu

Juan Carlos Araújo

Electricidade

 araujo@edu.xunta.es
Carlos Barberena

Electricidade

 carlos.barberena@edu.xunta.gal
Sandra Bermejo

Matemáticas 

bermesan@gmail.com
Miriam Burgos

Bioloxía e Xeoloxía

miriambioloxia@gmail.com
Helena Caamaño Comercio helena.caamano@edu.xunta.es
Alfonso X. Canosa

Lingua Galega e Literatura

axcanosa@edu.xunta.gal
José Antonio Carbón

Electricidade

carbon@edu.xunta.gal
Alejandro Carreño

Filosofía (Psicoloxía)

 profefilo.alejandro@gmail.com
Domingo Casás Cheda

Educación Física

dcheda7@gmail.com
Toño Cid

Física e Química

Bioloxía e Xeoloxía

 cidrivas67@gmail.com
Santi Estévez Física e Química

 iesindalecioFQ@gmail.com

Teléfono de contacto do departamento de física e química: 644 102 420

Pilar Fandiño

Comercio

pilar.fandinho@gmail.com

Beatriz Fernández

Comercio

2ºCMC: cmactcom.gtioncomercio@gmail.com

2ºCSC: csespvta@equiposvta@gmail.com

Francisco Fdez.Ferreiro Lingua Castelá e Literatura francisco.f.ferreiro@edu.xunta.es
Rocío Ferreiro Electricidade  rocioferreiro@edu.xunta.es
Diego Fernández Prada Xeografía e Historia diegofdezprada@edu.xunta.es
Isela García Pintos

 Tecnoloxía 

Física e Química

iselagarciapintos@edu.xunta.gal
Marina García

Matemáticas

 marina.ipt@gmail.com
Maite García Regal Relixión maiteregal@gmail.com
Sonia Giráldez

Lingua Castelá e Literatura

Francés

micorreodetutora@gmail.com
Belén González Amoedo

Inglés

belenga.chivite@gmail.com
Leda González

Lingua Castelá e Literatura

ledagonzalez@edu.xunta.gal
Lorena Iglesias

Física e química

Bioloxía e xeoloxía

lorenai@edu.xunta.es
Conchi Lado

Economía

clado@edu.xunta.es
José Lemos

Tecnoloxía

trabajosticsol@gmail.com
Pepe López

Lingua Galega e Literatura

pepeceleirao@gmail.com
José Manuel Martínez Lamas

Electricidade

lamas.iesindapt@gmail.com
Irene Mera Álvarez

Xeografía e Historia

iesxeohis@gmail.com
Óscar A. Moldes

Tecnoloxía

omoldes@edu.xunta.es
Francisco J. Ortiz

Comercio

ortizsoriano@edu.xunta.gal
Ignacio Noya Inglés nacho.noya@hotmail.com
Mª Pilar Paredes  Matemáticas pili_paredes@edu.xunta.es
Óscar Pedrido

Latín e Grego

oscar.pedrido@yahoo.es
Raquel Pereira

Electricidade

raquel.pereira@edu.xunta.es

raquel.pereira.educacion@gmail.com

Sonia Pereiro Cuenya

Música

 soniapereiro@gmail.com
Sonia Pérez

Comercio

soniaperez@iesindaleciopereztizon.eu

sonperezz@gmail.com

spalvarez@edu.xunta.es

Natalia Pérez

Lingua Castelá e Literatura

nataliaperez@edu.xunta.gal

Ana I. Pérez

Matemáticas

Música

ana.mus.mate20@gmail.com
Paula Pérez

Xeografía e Historia

indalecio.paula.perez@gmail.com
Fernando Pérez-Lozao

Latín e Grego

latinda4ab@gmail.com
Rocío Porto Urbano

Francés

Inglés

rocio.porto@edu.xunta.gal
María Prieto

Comercio

mariaprieto@edu.xunta.es
Sonia Puertas

Lingua galega e literatura

 soniapuertas@edu.xunta.gal
Luis M. Quinteiro

Educación Física

luiscangas@edu.xunta.es

secundariaalumnos0@gmail.com

Mª Rita Ramilo

Lingua castelá e literatura

ritaramilo@gmail.com

Vanesa Redondo Inglés vredondo@edu.xunta.gal
Xosé Lois Refoxos Lingua Galega e Literatura xose.lois.refoxos@gmail.com
Andrea Rey López Bioloxía e Xeoloxía andrea.rey@edu.xunta.gal
Jesús Rodríguez

Inglés

susoingles2020@gmail.com
Cristina Rodríguez

Tecnoloxía

 2020tecno2@gmail.com
Raquel Rodríguez

Lingua Galega e Literatura

raquel.rodriguez.parada@edu.xunta.gal
Marta Rodríguez Taboada

Matemáticas

martamatesprofe@gmail.com

Lola Rouco

Formación e Orientación Laboral

folnoindalecio@gmail.com
Fernando Saco

Matemáticas

fsaco@edu.xunta.gal
Vanesa Sánchez Díaz

Lengua Castellana y Literatura

vanesanz582@gmail.com
Antonio Valén

Francés

valenprofe@yahoo.es
Josefa Vázquez

Comercio

 varojo3@hotmail.com
Fátima Veiga

Tecnoloxía

 tecnorobotgalicia@gmail.com
Nines Velázquez

Artes plásticas

 mninesvelazquez@gmail.com
Marta Vidal

Lingua Castelá e Literatura

mvidalsalomon@yahoo.es
Juan José Vilches

Xeografía e Historia

xhpavillonD@gmail.com
Débora Yáñez Cid

Artes plásticas 

 deboradibujo@gmail.com

 DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

ORIENTADORA María Dolores Alonso  loli.alonso7@gmail.com
Profesor de Pedagoxía Terapéutica Raúl Alonso  ralonso@edu.xunta.es

 

 

Distribuir contido