Consello escolar

Consello Escolar

O consello escolar é  órgano de goberno do centro educativo e no caso deste IES, está constituído polas seguintes persoas:

 

Equipo directivo Fernando Ángeles Pérez-lozao Rodríguez
Marta Vidal Salomón
Antonio Valén Fernández
José Manuel Martínez Lamas
Profesorado José Antonio Carbón Ardao
  Xosé López González
  Xosé Lois Refoxos Pérez
  Ana Isabel Pérez Blanco
Alumnado Fabián Álvarez Oliveira
Titores legais Raquel Novoa Castro
Magdalena Méndez
Mónica Pérez Paz

Persoal de administración 

e servizos

Ramón Santaclara

Representante Concello

Laureano Alonso Álvarez
Distribuir contido