Contacto co profesorado

HORARIO DO PROFESORADO PARA ATENCIÓN A PAIS/NAIS OU REPRESENTANTE LEGAL. CURSO 2022-2023

HORARIO ATENCIÓN PAIS/NAIS/TITOR/A LEGAL DO PROFESORADO

SARAI ABALDE CAMESELLE

Mércores 11:35 a 12:25

OLGA ALONSO ALONSO

Martes 12:45 a 13:35

DANIEL ÁLVAREZ FONTEROSA

Martes 9:35 a 10:25

XOSÉ MANOEL ÁLVAREZ LÓPEZ

Xoves 12:45 a 13:35

MANUEL AMEIGEIRAS GONZÁLEZ

Luns 11:35 a 12:25

MÓNICA AMOEDO VIDAL

Venres 11:35 a 12:25

Mª TERESA ANTÓN BERNÁRDEZ

Venres 9:35 a 10:25

JUAN CARLOS ARAÚJO ALFAYA

Venres 11:35 a 12:25

MIGUEL A. ARGIBAY COMESAÑA

Mércores 11:35 a 12:25

ROSA Mª BECERRA BLANCO

Xoves 10:45 a 11:35

ANA MARINA BENTO LÓPEZ /

Mª DOLORES PEGO BRIÓN

Luns 9:35 a 10:25

SANDRA BERMEJO CARRERA

Luns 10:45 a 11:35

MIRIAM BURGOS GONZÁLEZ

Venres 12:45 a 13:35

EUGENIA CARBALLAL MOROÑO /

BENITO BLANCO BOGO

Xoves 11:35 a 12:25

JOSÉ ANTONIO CARBÓN ARDAO

Mércores 10:45 a 11:35

JOSÉ ANTONIO CID RIVAS

Xoves 9:35 a 10:25

TANIA CONDE GONZÁLEZ

Xoves 9:35 a 10:25

SANTIAGO ESTÉVEZ MARTÍNEZ

Mércores 12:45 a 13:35

FRANCISCO FERNÁNDEZ FERREIRO

Martes 10:45 a 11:35

SONIA FREIJEIRO FERNÁNDEZ

Luns 11:35 a 12:25

ANA ISABEL GALLARDO GARCÍA

Xoves 12:45 a 13:35

Mª JESÚS GARBÍN DOMÍNGUEZ

Venres 11:35 a 12:25

MARINA GARCÍA CERNADA

Xoves 17:20 a 18:10

OLGA Mª GARCÍA MARTÍNEZ /

JAVIER ALONSO RODRÍGUEZ

Luns 9:35 a 10:25

MAITE GARCÍA REGAL

Luns 11:35 a 12:25

LEDA GONZÁLEZ GONZÁLEZ

Mércores 10:45 a 11:35

ALEJANDRO GUNTIÑAS PAREDES

Luns 10:45 a 11:35

JÉSSICA IGLESIAS BAZ

Xoves 10:45 a 11:35

FRANCISCO JORDÁ DÍAZ

Luns 9:35 a 10:25

CONCHI LADO GARCÍA

Venres 10:45 a 11:35

JOSÉ LEMOS JORGE

Mércores 9:35 a 10:25

XOSÉ LÓPEZ GONZÁLEZ

Xoves 8:45 a 9:35

ROI LÓPEZ MATO

Venres 9:35 a 10:25

JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ LAMAS

Xoves 11:35 a 12:25

IRENE MERA ÁLVAREZ

Xoves 11:35 a 12:25

BETANIA MONTERO RODRÍGUEZ

Venres 9:35 a 10:25

IGNACIO NOYA DOPAZO

Xoves 9:35 a 10:25

NATIVIDAD PARAMÁ FERREIRO

Luns 19:00 a 19:50

ÓSCAR PEDRIDO LÓPEZ

Venres 10:45 a 11:35

ANA ISABEL PÉREZ BLANCO

Xoves 11:35 a 12:25

FERNANDO A. PÉREZ-LOZAO RODRÍGUEZ

Mércores 10:45 a 11:35

XOSÉ LOIS REFOXOS PÉREZ

Martes 10:45 a 11:35

LUZ Mª REY ESTÉVEZ

Venres 12:45 a 13:35

DANEL REY GONZÁLEZ

Martes 12:45 a 13:35

JESÚS RODRÍGUEZ GREGORES /

 PAULA Mª ESPARZA CASTRO

Xoves 10:45 a 11:35

LOLA ROUCO OTERO

Martes 11:35 a 12:25

FERNANDO SACO PÉREZ

Martes 12:45 a 13:35

VÍCTOR M. TÁBOAS COSTAS

Martes 9:35 a 10:25

ANTONIO VALÉN FERNÁNDEZ

Luns 17:20 a 18:10

ALBERTO VALVERDE OTERO

Mércores 10:45 a 11:35

RAMÓN VÁZQUEZ OTERO

Mércores 11:35 a 12:25

MARÍA VEDE CARAMÉS

Mércores 9:35 a 10:25

FÁTIMA VEIGA TEIJEIRA

Mércores 9:35 a 10:25

Mª ÁNGELES VELÁZQUEZ PÉREZ

Venres 11:35 a 12:25

MARTA VIDAL SALOMÓN

Martes 10:45 a 11:35

JUAN JOSÉ VILCHES SACO

Xoves 10:45 a 11:35

LUIS ZAPATERO ARTACHO

Xoves 10:45 a 11:35

Enderezos de correo electrónico do profesorado

ENDEREZOS DE CORREO ELECTRÓNICO PARA CONTACTAR CO PROFESORADO

CURSO 2022-2023

PROFESOR/A DEPARTAMENTO CORREO ELECTRÓNICO
Abalde Cameselle, Sarai

Filosofía

sarai.abalde.cameselle@edu.xunta.gal
Alonso Alonso, Olga

Matemáticas

molgaalonsoalonso@gmail.com
Alonso Rodríguez, Javier

Electricidade

javieralonso@edu.xunta.gal
Álvarez, Xosé Manuel

Electricidade

xmal@iesindaleciopereztizon.eu

Álvarez Fonterosa, Daniel

Comercio

 danielfonterosa@edu.xunta.gal
Amoedo Vidal, Mónica

Comercio

 mavidal@edu.xunta.gal
Antón Bernárdez, Maite

Orientación

mariateresaanton@edu.xunta.gal
Araújo, Juan Carlos

Electricidade

 araujo@edu.xunta.es
Angibay Comesaña, Miguel A.

Física e Química

migargibay@edu.xunta.gal
Becerra Blanco, Rosa

Xeografía e Historia

rbecerra@edu.xunta.gal
Bermejo, Sandra

Matemáticas 

bermesan@gmail.com
Blanco Bogo, Benito

Electricidade

benito.blanco@edu.xunta.gal
Burgos, Miriam

Bioloxía e Xeoloxía

miriambioloxia@gmail.com
Carballal, María Eugenia

Electricidade

 ecarballal@edu.xunta.gal
Carbón, José Antonio

Electricidade

carbon@edu.xunta.gal
Cid Rivas, Toño

Bioloxía e Xeoloxía

 cidrivas@edu.xunta.es
Conde González, Tania

Xeografía e Historia

 taniaconde73@gmail.com
Estévez Martínez, Santiago

Física e Química

estevezsantiago362@gmail.com
Fdez.Ferreiro, Francisco Lingua Castelá e Literatura francisco.f.ferreiro@edu.xunta.es
Freijeiro Fdez., Sonia Lingua Castelá e Literatura sonia.freijeiro@edu.xunta.gal
Gallardo, Ana Isabel

Inglés

agallardo@edu.xunta.gal
Garbín Domínguez, Mª Jesús

Comercio

mariajesusg@edu.xunta.gal
García Cernada, Marina

Matemáticas

marina.ipt@gmail.com
García Regal, Maite Relixión maiteregal@gmail.com
González González, Leda

Lingua Castelá e Literatura

ledagonzalez@edu.xunta.gal
Guntiñas, Alejandro

Comercio

guntinas@edu.xunta.gal
Iglesias Baz, Jessica

Lingua Galega

jessicaiglesias@edu.xunta.gal
Jordá Díaz, Paco

Música

pacojordatutoria@gmail.com
Lado, Conchi

Economía

clado@edu.xunta.es
Lemos Jorge, José

Tecnoloxía

tecnolemos2122@gmail.com
López González, Pepe

Lingua Galega e Literatura

pepeceleirao@gmail.com
López matoRoi

Comercio

roilopez@edu.xunta.gal
Martínez Lamas, José Manuel

Electricidade

lamas.iesindapt@gmail.com
Mera Álvarez, Irene

Xeografía e Historia

irenemera02@gmail.com
Montero, Mª Carmen Betania

Educación Física

maria.carmen.betania.montero@edu.xunta.gal
Noya Dopazo, Ignacio Inglés nacho.noya@hotmail.com
Paramá Ferreiro, Natividad Lingua Galega e Literatura natipf@edu.xunta.gal
Pedrido López, Óscar

Latín e Grego

oscar.pedrido@yahoo.es
Pego Brión, María

Pedagoxía Terapéutica (PT)

mpego@edu.xunta.gal
Pérez, Ana Isabel

Música /Matemáticas

ana.mus.mate20@gmail.com
Pérez-Lozao, Fernando

Latín e Grego

latinda4ab@gmail.com
Refoxos, Xose Lois Lingua Galega e Literatura xose.lois.refoxos@gmail.com
Rey Estévez, Luz María Electricidade luzmariarey@edu.xunta.gal
Rey González, Danel Bioloxía e Xeoloxía  danel@edu.xunta.gal
Rodríguez Gregores, Jesús

Inglés

susoingles2020@gmail.com
Rouco Otero, Mª Dolores

Formación e Orientación Laboral

folnoindalecio@gmail.com
Saco Pérez, Fernando

Matemáticas

fsaco@edu.xunta.gal
Táboas, Víctor Manuel

Tecnoloxía

 vicmatacos@gmail.com
Valén Fernández, Antonio

Francés

valenprofe@yahoo.es
Valverde Otero, Alberto

Lingua Galega e Literatura

 albertovalverde@edu.xunta.gal
Vázquez Otero, Ramón

Educación Física

 vazquezotero@edu.xunta.es
Vede Caramés, María

Francés/Inglés

maria.vede@edu.xunta.gal
Veiga Teijeira, Fátima

Tecnoloxía

 tecnorobotgalicia@gmail.com
Velázquez Pérez, Nines

Artes plásticas

 mninesvelazquez@gmail.com
Vidal Salomón, Marta

Lingua Castelá e Literatura

mvidalsalomon@yahoo.es
Vilches Saco, Juan José

Xeografía e Historia

xhpavillonD@gmail.com
Zapatero Artacho, Luis

Comercio

lzapateroartacho@edu.xunta.gal

 

 

Departamento de Comercio

 

DEPARTAMENTO DE COMERCIO

CURSO 2021-2022

 

PROFESOR/A HORA DE ATENCIÓN A PAIS/NAIS CORREO ELECTRÓNICO

SONIA PÉREZ ÁLVAREZ

XEFA DE DEPARTAMENTO

XOVES, DE 11:35 A 12:25 

soniaperez@iesindaleciopereztizon.eu

sonperezz@gmail.com

spalvarez@edu.xunta.es

BEATRIZ FERNÁNDEZ BERNÁRDEZ  MÉRCORES, DE 12:45 A 13:35

2ºCMC: cmactcom.gtioncomercio@gmail.com

2º CSC: csespvta@equiposvta@gmail.com

PILAR FANDIÑO BARROS  LUNS, DE 12:45 A 13:35 pilar.fandinho@gmail.com
ALEJANDRO GUNTIÑAS PAREDES  MARTES, DE 17:20 A 18:10 guntinas@edu.xunta.gal
YOLANDA ÁLVAREZ EXPÓSITO VENRES, DE 10:45 A 11:35 iolandaalvarez@gmail.com
DANIEL ÁLVAREZ FONTEROSA  VENRES, DE 11:35 A 12:25 danielfonterosa@edu.xunta.gal
MILAGROS CASTRO TEMES LUNS,  DE 11:35 A 12:25  
MÓNICA AMOEDO LUNS, DE 10:45 A 11:35  

Departamento de Electricidade

 

DEPARTAMENTO DE ELECTRICIDADE

CURSO 2021-2022

 

PROFESOR/A HORA DE ATENCIÓN A PAIS/NAIS CORREO ELECTRÓNICO

JOSÉ ANTONIO CARBÓN ARDAO

XEFE DE DEPARTAMENTO

XOVES, DE 11:35 A 12:25  carbon@edu.xunta.gal
JUAN CARLOS ARAÚJO ALFAYA  XOVES, DE 9:35 A 10:25 araujo@edu.xunta.es
JOSÉ MANUEL IGLESIAS RODRÍGUEZ  LUNS, DE 10:45 A 11:35 josemanueliglesias@edu.xunta.gal
ÁLVAREZ LÓPEZ, XOSÉ MANUEL  MARTES, DE 10:45 A 11:35 xmal@iesindaleciopereztizon.eu
MARÍA EMILIA VÁZQUEZ MELEIRO  MARTES, DE 11:35 A 12:25 emiliavame@edu.xunta.gal
JOSÉ MANUEL MARTÍNEZ LAMAS  VENRES, DE 12:45 A 13:35 lamas.iesindapt@gmail.com
EUGENIA VICTORIA CARBALLAL MOROÑO  MÉRCORES, DE 10:45 A 11:35 ecarballal@edu.xunta.gal

Departamento de Francés

 

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

CURSO 2021-2022

 

PROFESOR/A HORA DE ATENCIÓN A PAIS/NAIS CORREO ELECTRÓNICO

ANTONIO VALÉN FERNÁNDEZ

XEFE DE DEPARTAMENTO

LUNS, DE 18:10 A 19:00  valenprofe@yahoo.es
MARÍA DEL PILAR FABEIRO LIÑARES  MARTES, DE 12:45 A 13:35 ies.ipt.pilar@gmail.com

Departamento de Latín e Grego

 

DEPARTAMENTO DE LATÍN E GREGO

CURSO 2022-2023

 

PROFESOR/A HORA DE ATENCIÓN A PAIS/NAIS CORREO ELECTRÓNICO

ÓSCAR PEDRIDO LÓPEZ

XEFE DE DEPARTAMENTO

 VENRES, DE 10:45 A 11:35 oscar.pedrido@yahoo.es
FERNANDO A. PÉREZ LOZAO  MARTES, DE 9:35 A 10:25 latinda4ab@gmail.com

Departamentos unipersoais

 

DEPARTAMENTOS UNIPERSOAIS

CURSO 2021-2022

 

DEPARTAMENTO

PROFESOR/A

XEFE/A DE DEPARTAMENTO

HORA DE ATENCIÓN A PAIS/NAIS
FILOSOFÍA ALEJANDRO CARREÑO YÁÑEZ  VENRES, DE 12:45 A 13:35
ORIENTACIÓN MANUELA ÁLVAREZ RODRÍGUEZ  VENRES, DE 8:45 A 9:35
RELIXIÓN MAITE GARCÍA REGAL  VENRES DE 10:45 A 11:35
PEDAGOXÍA TERAPÉUTICA SORAYA FERREIRA ÁLVAREZ  MÉRCORES, DE 9:35 A 10:25
FORMACIÓN E ORIENTACIÓN LABORAL MARÍA DOLORES ROUCO OTERO  MARTES, DE 12:45 A 13:35
ECONOMÍA CONCEPCIÓN LADO GARCÍA MÉRCORES, DE 9:35 A 10:25 
FÍSICA E QUÍMICA SANTIAGO ESTÉVEZ MARTÍNEZ  MARTES, DE 10:45 A 11:35

Departamento de Debuxo

 

DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS

CURSO 2022-2023

 

PROFESOR/A HORA DE ATENCIÓN A PAIS/NAIS CORREO ELECTRÓNICO

MARÍA ÁNGELES VELÁZQUEZ PÉREZ

XEFA DE DEPARTAMENTO

 VENRES, DE 11:35 A 12:25 mninesvelazquez@gmail.com

Departamento de Tecnoloxía

 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA

CURSO 2021-2022

 

PROFESOR/A HORA DE ATENCIÓN A PAIS/NAIS CORREO ELECTRÓNICO

JOSÉ LEMOS JORGE

XEFE DE DEPARTAMENTO

 MÉRCORES, DE 11:35 A 12:25 tecnolemos2122@gmail.com
FÁTIMA MARÍA VEIGA TEIJEIRA  MÉRCORES, DE 10:45 A 11:35 tecnorobotgalicia@gmail.com
VÍCTOR MANUEL TÁBOAS COSTAS  XOVES, DE 9:35 A 10:25 vicmatacos@gmail.com
ISABEL BESADA PÉREZ  MÉRCORES, DE 11:35 A 12:25 isabesada@edu.xunta.gal

Departamento de Música

 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA

CURSO 2021-2022

 

PROFESOR/A HORA DE ATENCIÓN A PAIS/NAIS CORREO ELECTRÓNICO

SONIA PEREIRO CUENYA

XEFA DE DEPARTAMENTO

LUNS, DE 9:35 A 10:25  soniapereiro@gmail.com
ANA ISABEL PÉREZ BLANCO  LUNS, DE 11:35 A 12:25 ana.mus.mate20@gmail.com
Distribuir contido