Economía

Departamento de Economía

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

CURSO 2020-2021

PROFESORA HORA DE ATENCIÓN A PAIS

CONCEPCIÓN LADO GARCÍA

XEFA DE DEPARTAMENTO

MARTES, 12:45 a 13:35

 

Información sobre as materias optativas ofertadas polo departamento de Economía

O Departamento de Economía do noso centro imparte tres materias optativas. Dúas son para 4º ESO (Iniciativa á actividade emprendedora e empresarial e Economía), e Fundamentos de Xestión e Administración para 2º Bacharelato. No cadro que figura a continuación atoparedes información sobre cada unha destas materias (obxectivos, destinatarios, contidos...). É moi importante prestar atención a estes documentos de cara a matrícula do próximo curso:

ECONOMÍA (4º ESO)
INICIATIVA Á ACTIVIDADE EMPRENDEDORA E EMPRESARIAL (4º ESO)
FUNDAMENTOS DE XESTIÓN E ADMINISTRACIÓN (2º BACHARELATO)

Programacións Economía

Distribuir contido