Latín

Departamento de Latín e Grego

 

DEPARTAMENTO DE LATÍN E GREGO

CURSO 2020-2021

 

PROFESOR/A HORA DE ATENCIÓN A PAIS/NAIS

ÓSCAR PEDRIDO LÓPEZ

XEFE DE DEPARTAMENTO

MARTES, 11:35 a 12:25
FERNANDO A. PÉREZ LOZAO VENRES, 10:45 a 11:35

Programación Didáctica 2019-2020

No arquivo anexo que acompaña esta publicación poderá consultarse a Programación Didáctica do Departamento de Latín e Grego para o presente curso académico. Se algún membro da comunidade educativa ten algunha dúbida en relación cos aspectos recollidos nela, poderá resolvela concertando unha entrevista persoal co xefe do Departamento de Latín, Óscar Pedrido López, a través do teléfono do instituto (886110749) ou do correo electrónico oscar.pedrido@yahoo.es. As consultas sobre este documento tamén se poderán facer a través do número de teléfono ou do correo electrónico citados, aínda que se prefire a entrevista persoal.

Distribuir contido