Oferta formativa

ENSINANZAS

No noso centro impártense as seguintes ensinanzas:

 

ENSINANZAS DIURNAS:

ESO
1º ESO
● 2º ESO
3º ESO (grupo PDC).
4º ESO (grupo PDC).

BACHARELATO
 1º e 2º bacharelato científico-técnico
 1º e 2º bacharelato de ciencias sociais e humanidades

CICLOS FORMATIVOS

FP Básica (Electricidade e electrónica)
CM de Electricidade (Instalacións electrotécnicas e automáticas)
CM de Comercio: Actividades comerciais
CS de Comercio: Xestión de vendas e espazos comerciais

ENSINANZAS NOCTURNAS:
ESA I e II

 

 

Distribuir contido