Skip to Content

Reparto de máscaras.

A Xunta de Galicia acaba de publicar a orde pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras hixiénicas entre o alumnado que máis o necesite matriculado nas etapas de Primaria, ESO e Educación Especial dos centros sostidos con fondos públicos (Orde do 6 de novembro de 2020. Diario Oficial de Galicia nº 230, do 13.11.2020).

Tal e como establece a convocatoria, todos os/as alumnos/as que contan con axudas de material escolar (VALES DE MATERIAL) da Consellería de Cultura, Educación e Universidade no presente curso 2020-21 serán beneficiarios directos das máscaras, polo que neste caso non terán que formalizar ningunha solicitude.

O resto do alumnado −aínda que non conte con axuda de material escolar− tamén poderá beneficiarse do subministro de máscaras sempre que reúna o requisito de renda per capita igual ou inferior a 6.000 euros. Neste caso, para poder beneficiarse do reparto de máscaras, é obrigado tramitar a correspondente solicitude, cuxo prazo para formalizala permanecerá aberto desde o luns día 16 ata o 27 de novembro.

Máis información na carta adxunta.

PRAZO PARA PRESENTAR AS SOLICITUDES:

Do 16 ao 27 de NOVEMBRO de 2020

Obras no instituto

A Xefatura Provincial da Consellería de Educación, Cultura e Universidade decidiu librar, o pasado verán, unha importante partida orzamentaria destinada á mellora da eficiencia enerxética dos centros. Este IES A Sangriña viña longo tempo reclamando un orzamento nesta liña que incidise no aforro enerxético en calefacción a través do cambio das fiestras do edificio por outras monobloque con rotura de ponte térmica. A devandita partida orzamentaria da Xefatura Territorial está deseñada para a instalación de tales fiestras polo que, a partir do 16 de novembro, as obras para a súa instalación no IES A Sangriña darán comenzo.

A instalación comportará a preparación do oco das actuais fiestras de xeito que se cree un marco onde instalar o monobloque novo. A empresa instaladora elaborou unha planificación de traballo co fin de acometer as obras respectando o uso das aulas, os traballos levaranse a termo incluso en días feriados e fins de semana. A previsión inicial é que as obras rematen antes do inicio do segundo trimestre.

Asemade, a Xefatura Territorial da Consellería de Educación, Cultura e Universidade, a través da súa Unidade Técnica, respostou a outra vella demanda da Dirección deste centro: a conversión en aulas multiusos do espazo da antiga vivenda do conserxe. Os remanentes orzamentarios da Xefatura Territorial para o exercicio 2020 serán investidos nesta reforma, o cal implica que as obras terán que acometerse antes de que remate o presente ano 2020.

Malia as molestias que toda obra conleva, e ante as que debemos ter comprensión e paciencia, teremos, ao remate, un centro máis sustentable e máis operativo.

Medicións CO2

No contexto actual é moi importante medir a concentración de CO2 nos espazos interiores e vixilar a calidade do aire para mitigar a propagación do coronavirus. Por esta razón, o Equipo Covid, co medidor cedido pola ANPA, realizou recentemente un control en varios espazos do centro. Os datos quedan recollidos na seguinte táboa. 

Resolucións do Equipo Covid do 2 de novembro.

 1. Permítese o uso de mesas de cafetería ao alumnado de CICLO SUPERIOR (maior de idade) para xantar nos postos que marcará a concesionaria do servizo. O uso destes postos terá lugar os luns de 14:25 a 15:00 e os martes de 14:00 a 14:30 h. 
 2. profesorado que utilice a sala de profesorado para xantar deberá absterse de portar comida polo vestíbulo durante o período de recreo dos luns e os mércores (de 14:00 a 14:25). Do mesmo xeito, ínstase a que minimicen o tempo que estarán sen máscara na sala do profesorado e hixienicen debidamente o seu posto ao remate.

INFORMACIÓN SOBRE A SITUACIÓN SANITARIA COVID IES A SANGRIÑA

Estimados/as membros da comunidade escolar do IES A Sangriña,

  No noso centro confirmouse un positivo (ata o día de hoxe) por covid19. A primeira medida que cómpre adoptar nestes casos é a da serenidade. Todas as actuacións indicadas nos protocolos están activadas xunto coa debida información facilitada á autoridade sanitaria. Tal é como se dí no documento anexo á presente, os servizos de rastrexo do Sergas informarán directamente aos contactos estreitos implicados sobre a necesidade da corentena quincenal e/ou sobre a necesidade de facer unha proba PCR. O resto da comunidade educativa poderá seguir acudindo ao centro (de non mediar comunicación expresa en sentido contrario  feita chegar polo Sergas). Aquí revélanse como vitais as medidas de seguridade sanitaria que a comunidade educativa do IES A Sangriña leva aplicado dende o inicio do curso. O adecuado cumplimento das mesmas posibilita minimizar a propagación do virus no caso de contar con casos entre nós. Incidindo sobre o importante que son as distancias de seguridade, a hixiene de mans, o control diario de temperatura e de síntomas e convencéndonos do necesario que é manter esta actitude, poderemos manter, seguir mantendo, o noso centro como un recinto seguro.

Resolucións do Equipo Covid IES A Sangriña de aplicación a partir do 23 outubro

 1. A cafetería só será ocupada nos postos co punto azul (unha peroa por punto azul).
 2. A hixienización de mesas e cadeiras levarase a cabo só polas persoas usuarias que entren.

Aforo máximo na cafetería

Coa entrada en vigor o 22 de outubro das novas restricións establecidas por Sanidade, o aforo máximo da cafetería do instituto queda limitado aos puntos azuis sinalizados no chan (pode haber tantas persoas coma puntos azuis). Esta medida aplícase a toda a comunidade escolar: alumnado, profesorado e PAS. 

[ADIADO] XIIª Renovación do Consello Escolar do IES A Sangriña

Actualización: o procedemento foi adiado pola Consellería. Máis info: http://www.edu.xunta.gal/portal/node/32201

Durante o mes de novembro procederase á XIIª renovación total do Consello Escolar.

Nos adxuntos pódense consultar o calendario do procedemento e demais información complementaria.

Protocolo COVID en Educación Física

Nos documentos adxuntos podedes consultar as normas de seguridade sanitaria de aplicación nas clases de Educación Física.

Novas medidas organizativas vixentes desde o 13 de outubro incluído

 1. Anúlase o uso dos conos.
 2. Seguimos respectando as áreas de recreo.
 3. Abordaremos nas titorías as medidas de seguridade sanitaria (máscara e correcto uso, distancia social, desinfección...).
 4. O profesorado de garda notificará axiña á Dirección calquera incumprimento do protocolo.
 5. As bancadas do pavillón cederanse ao alumnado de ciclos luns e martes de 14 a 15 h para xantar, previa entrega asinada dunha declaración responsable.
 6. Tanto nas aulas coma na sala do profesorado débese hixienizar o posto antes e despois de ocupalo. Non se poden usar os colgadores.
 7. Ao final da xornada, nas aulas, límpanse mesas e cadeiras, e colócanse estas volteadas enriba das mesas.

 

Distribuir contido


by Dr. Radut