Skip to Content

Xeografía e Historia

Departamento de Xeografía e Historia

PROGRAMACIÓNS DIDÁCTICAS DO CURSO 2021-2022

CALENDARIO DE EXAMES DE MATERIAS PENDENTES

Dispoñible no adxunto.

Programa ARCO 2020-2021.

Este curso iniciouse no IES a implantación do programa ARCO: Apoio, Reforzo de competencias e Orientación para acadar o éxito escolar. Este programa, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, permítenos contar cunha docente do ámbito lingüístico social na especialidade de Xeografía e Historia para apoiar o desenvolvemento de competencias clave e reforzar ao alumnado con especias dificultades nas competencias: lingüísticas, sociais e cívicas, aprender a aprender etc., e facilitar a mellora dos resultados académicos. No noso centro abrangue un total de

  • 17 alumnos/as en 1º ESO, dentro da aula como apoio ao profesorado de área.
  • 12 alumnos/as en 4º ESO, como responsable da materia a un grupo reducido de alumnos/as, que polas súas necesidades, especiais dificultades, materia pendente de cursos anteriores etc., precisan dunha metodoloxía mais participativa e unha atención mais directa.

Plan de Continxencia e Plan de ensino virtual ante a COVID-19

O Plan de Continxencia e Plan de ensino virtual ante a COVID-19 do IES A Sangriña para o curso 2020-2021, segundo o disposto na Resolución conxunta da Secretaria Xeral Técnica e da Secretaría Xeral de educación e Formación Profesional do 2 de novembro do 2020, queda dispoñible para consulta no arquivo adxunto.

Programacións didácticas dos Departamentos, curso 2020-2021.

Os documentos adxuntos conteñen as programacións didácticas de todos os Departamentos do IES A Sangriña, para o presente curso 2020-2021.

Distribuir contido


by Dr. Radut