Skip to Content

INFORMACIÓN SOBRE AUSENCIA DO ALUMNADO MENOR DE IDADE DO IES A SANGRIÑA NO CASO DE AUSENCIA DO PROFESORADO

Os permisos para ausentarse do centro por parte do alumnado menor de idade en ausencia do profesorado presentan as seguintes características:
 
1. Só son concedidos ao alumnado dos seguintes cursos:
  • Ciclos de Grado Medio de Formación Profesional. 
  • Primeiro e Segundo de Formación Profesional Básica. 
  • Segundo curso de Bacharelato.
2. Para que o alumnado menor de idade dos citados grupos poida ausentarse do centro deberá presentar en Xefatura de Estudos a autorización asinada polos seus representantes legais segundo o modelo ao efecto existente no centro. A dita autorización deberá  presentarse actualizada para este curso 21-22 no caso de alumnos/as que a tiveran concedida do ano pasado.

CALENDARIO ESCOLAR IES A SANGRIÑA CURSO 2021/2022

Podedes consultar o calendario escolar para o presente curso 2021/2022 no documento adxunto. Nel están recollidos os períodos vacacionais, as datas de avaliacións e os días non lectivos. 

O día non lectivo propio do centro este curso será o luns 16 de maio.

11 E 12 DE OUTUBRO, NON LECTIVOS

O vindeiro luns, 11 de outubro, celébrase o Día do Ensino, e o martes, 12 de outubro, o Día da Hispanidade, polo cal son non lectivos, non hai actividade docente e o instituto permanecerá pechado.

Boa ponte a todas e todos!

CONVOCATORIA DE 10 BOLSAS ERASMUS+

PROXECTO KA116 para cursar a FCT

Alumnado dos Ciclos Medios e FP Básica 

8 bolsas a realizar en países da UE:

  • Para estudantes do Ciclo Medio de Xestión Administrativa (82 días).
  • Para estudantes do Ciclo Medio de Sistemas Microinformáticos e Redes (82 días).
  • Para estudantes do Ciclo de Electromecánica de vehículos para realizar en Portugal (82 días). 

2 bolsas a realizar en Portugal:

  • Para estudantes de FP Básica de Mantemento de Vehículos (62 días). 

Solicitudes:

As solicitudes presentaranse na secretaría do IES A Sangriña do 4 ao 8 de outubro de 2021.

Documentos a presentar:

RESOLUCIÓN EQUIPO COVID IES A SANGRIÑA

 O Equipo Covid do IES A Sangriña resolve na reunión sostida o día 28 de setembro:

1. As cadeiras das mesas da cafetería deberán estar a 1,2 metros de distancia interpersonal.

2. O profesorado poderá usar as mesas  só en horas lectivas respectando a distancia interpersoal de seguridade. No recreo as mesas non poderán ser usadas.

3. O alumnado que pode facer uso do servizo de comidas será o de Bacharelato e de Ciclos que non sexa residente en A Guarda. Este alumnado deberá respectar, asemade, a distancia interpersoal de seguridade sanitaria.

 

ENTREGA DE LIBROS DO BANCO DA ANPA

Entrega de libros da ANPA:

  • Venres 24 setembro: de 17:00h a 20:00h
  • Luns 27 setembro: de 17:00h a 20:00h
  • Martes 28 setembro: de 17:00h a 20:00h 

Convén non confundir co calendario de entrega dos libros do Fondo Solidario da Consellería (outro horario). 

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO (préstamo de libros da Xunta)

ENTREGA DOS LIBROS DE TEXTO PARA O CURSO 2021-2022

PLAN ADAPTACIÓN AO CONTEXTO COVID E PLANS DE CONTINXENCIA E DE ENSINO VIRTUAL IES A SANGRIÑA CURSO 21-22

 Achégase:

1. Plan de adaptación ao contexto Covid IES A Sangriña curso 2021-22.

2. Plan de Continxencia IES A Sagriña curso 2021-22.

3. Plan de Ensino Virtual IES A Sangriña curso 2021-22

Fondo solidario de libros de texto: listaxe definitiva de alumnado admitido e excluído.

Xa está publicada a listaxe definitiva de alumnado admitido e excluído no taboleiro de entrada do IES A SANGRIÑA. Para calquera dúbida contactade coa Vicedirección do centro.

Información Equipo Directivo inicio curso 21-22

 


  Estimados/as membros da Comunidade Escolar do IES A Sangriña

  Chegados a este inicio de curso, cómpre facilitar a información necesaria para enmarcar, na súa xusta medida, as circunstancias que rodearon á planificación, por parte do Equipo Directivo do IES A Sangriña, do ano académico que xa empeza. 

Distribuir contido


by Dr. Radut