A arte da Música

Este ano  como actividade para o PDI do centro os alumnos e alumnas de 1º curso traballaron a parcela artística de MÚSICA. A partir da obra elixida "PEDRO E O LOBO", o alumnado de 1º curso achegouse ao  mundo da música e ao coñecemento moi básico dos distintos instrumentos musicais  e as súas familias. Tratáronse, entre outros , de acadar estes obxectivos:

 1. Fomentar a audición activa e consciente das obras musicais como fonte de enriquecemento cultural para favorecer a ampliación e diversificación dos seus gustos musicais.
 2. Participar en actividades musicais, tanto individualmente coma en grupo, con actitude aberta, interesada e respectuosa.
 3. Iniciación ao coñecemento das  familias de instrumentos musicais.
 4. Fomentar o gusto pola música e a participación en actividades de clase relacionadas con ela.
 5. Coñecer o valor do silencio na escoita de fragmentos musicais e nas pezas.

Para acadalos, as actividades realizadas, entre outras ,foron as seguintes:

 • Audicións de “ Pedro e o lobo “ . Visionado de vídeos tanto de orquestra  como de animación.
 • Lectura do conto en cómic.
 • Decoración das  portas  da clase cos personaxes e os instrumentos.
 • Elaboración dunha poesía sobre o relato.
 • Confección de monicreques dos personaxes do conto musical.
 • Fichas de comprensión e traballo do tema  elixido.
 • Dramatización na aula cos monicreques .
 • Confección de disfraces( Entroido) .Cada alumno/a disfrazouse dun dos personaxes da obra.
 • Confección do relato de Pedro e o lobo en viñetas. Cada alumno traballou unha viñeta e un compañeiro da clase encargouse de ilustralas.
 • Exposición dalgúns dos traballos realizados nun mural  no corredor.