Meteoroloxía na aula de inglés

Nesta área desenvolvemos distitas actividades co apoio da auxiliar de conversa que tiñan por obxecto a realización final dunha clase en inglés onde o alumnado fixese de "Home/muller do tempo" dun telexornal:

  • Lecturas en inglés.
  • Presentación de vocabulario básico na aula.
  • Presentación dos iconos básicos de meteoroloxía.
  • Presentación da previsión meteorolóxica en Denver.
  • Tríptico resumo meteoroloxía en Denver.

Presentación dos iconos meteorolóxicos básicos

 

Presentación do tempo en Denver