Obradoiro de igualdade impartido polo CIFP Portovello

Obradoiro sobre estereotipos de xénero no CIFP Portovello

O 12 de marzo, o alumnado de terceiro e cuarto de primaria do noso cole tivo a oportunidade de participar nun obradoiro organizado polo CIFP Portovello sobre estereotipos de xénero e a súa presenza nos medios audiovisuais.

O taller, impartido polo alumnado do CIFP Portovello, comezou cunha dinámica de grupo na que os alumnos e alumnas reflexionaron sobre os roles de xénero que se mostran nos debuxos animados. A continuación, analizaron varios exemplos de series e películas infantís, identificando os estereotipos de xénero presentes e como estes poden influír na percepción que os nenos e nenas teñen de si mesmos e do mundo que os rodea.

Na segunda parte do obradoiro, os alumnos e alumnas participaron nunha actividade práctica na que debían vestir a unha boneca de acordo a un contexto inventado por eles mesmos, tendo en conta a idade, a profesión e a personalidade do personaxe. Esta actividade permitiulles aos nenos e nenas desenvolver a súa creatividade e poñer en práctica o aprendido sobre os estereotipos de xénero.

O obradoiro rematou cunha posta en común na que os alumnos e alumnas compartiron as súas experiencias e opinións sobre os estereotipos de xénero.

Tanto o profesorado como o alumnado participante valoraron moi positivamente o obradoiro. Os alumnos e alumnas destacaron a utilidade da información proporcionada e a diversión das actividades realizadas.

Este obradoiro permitiu ao alumnado de terceiro e cuarto de primaria tomar conciencia da existencia dos estereotipos de xénero nos medios audiovisuais e de como estes poden influír na súa vida.

O obradoiro tamén contribuíu ao desenvolvemento do pensamento crítico do alumnado e ao fomento da igualdade de xénero no ámbito educativo.

Queremos agradecer ao CIFP Portovello a organización deste obradoiro, así como ao alumnado que o impartiu pola súa dedicación e profesionalidade.