Producións de materiais na biblioteca no curso 2022/2023

Todo o traballo realizado ao longo do curso está reflectido na nosa aula virtual nun curso que creamos para o Seminario.

https://www.edu.xunta.gal/centros/ceipmanuelsueiro/aulavirtual/course/view.php?id=172

Material en papel:

Ligazóns a traballos elaborados na rede:

DRUPAL:

  • Elaboramos máis de 300 novas para dinamizar a web do centro

Libros actualizados:

Presentacións:

Genially:

Kahoot:

Vídeos:

Galería de imaxes:

SOUNDCLOUD:

H5P:

MOODLE. Cursos.