PDI do curso 2022/2023

Este curso o título do noso proxecto de biblioteca foi “No Sueiro o planeta ten mellor pinta, porque traballamos xuntos a Axenda 2030”, fundamentado na liña de traballo proposta desde Bibliotecas escolares “ESCRIBIR A BIBLIOTECA ESCOLAR”, tratando de pór o foco en todas as formas de escritura promovidas desde a biblioteca escolar: como medio de comunicación, expresión creación, información e coñecemento…

A nosa proposta presentou un proxecto cooperativo de todo o centro, que partindo da biblioteca, implicou ao alumnado por áreas, cursos, etapas, a todos os membros do claustro, e involucrou a todos os membros da comunidade educativa.

Os principais traballos realizados, ao longo deste curso, iranse plasmando nas diferentes píldoras desta entrada:

Fame cero

Igualdade de xéneros
Auga e saneamento A vida dos ecosistemas terrestres
Conservación de ecosistemas Produción e consumo responsables
Ponte nos meus zapatos Reducción das desigualdades
Mergúllate no mar máis azul