Aforro de auga

Durante o mes de novembro de 2021 o alumnado de 5º de Educación Primaria afondou no estudo do aforro da auga para o cal se levaron a cabo diversas actuacións.

 1. Traballo coa Aula Virtual de Viaqua dentro da actividade AQUALOXIA.
 2. Comprobación e revisión das billas de auga do colexio. Os  resultados son positivos detectando soamente unha pequena fuga na billa preto da fonte. As billas comprobadas foron as seguintes:
  1. Baños das nenas (planta superior). Correcto.
  2. Baños dos nenos (planta superior). Correcto.
  3. Baños dos mestres (planta inferior). Correcto.
  4. Baños dos nenos (planta inferior). Correcto.
  5. Baños das nenas (planta inferior). Correcto,
  6. Comedor escolar: billa e fonte (planta inferior) Correcto.
  7. Baños das nenas. Aula psico (planta inferior). Correcto,
  8. Baños dos nenos. Aula psico (planta inferior). Correcto.
  9. Rego exterior por goteo. Correcto.
  10. Fonte exterior. Correcto.
  11. Billa onde se conecta a mangueira exterior. NON CORRECTO. Perda de auga sendo preciso a súa reparación,
 3. Realización de dúas enquisas sobre o consumo e aforro da auga na casa.
 4. Realización de carteis informativos sobre o uso e aforro da auga.  
 5. Preparación da obra de Nadal co título “Salvemos o nos planeta”