Hora de ler de 1º de Ed. Primaria

Na Hora de ler traballamos cunha metodoloxía participativa. Realizamos as seguintes actividades:

  • Realizamos todos os días de 12:00 a 12:20 a Hora de ler dedicando este tempo á lectura como lecer
  • Traballamos as normas da biblioteca e do uso do servizo de préstamo de libros.
  • Cada semana, o alumnado ía a biblioteca escolar para a realización dos empréstitos. Una vez remata a lectura cumprimentan a súa ficha bibliográfica.
  • Utilizáronse as mochilas viaxeiras ao longo do curso, elixindo dous libros ,un en castelán, outro en galego , una  revista e un caderno.
  • Fixemos lecturas colectivas e individuais de varios contos entre os que destacamos o “Parruliño feo”.
  • Realizamos comprensións lectoras sobre estas lecturas.

Consideramos que o tempo destinado á Hora de ler é imprescindible para fomentar e favorecer boas prácticas lectoras no noso alumando.