CEP Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán
O portal do Colexio Pedro Caselles Beltrán, antes Colexio do Mosteiro

Documentos organizativos do centro

O noso Plan Dixital

Este curso poremos en marcha o Plan Dixital aprobado no Claustro e Consello do 30 de xuño pasado. Podes descargalo aquí

Adaptación das Programacións para o terceiro trimestre

Debido á situación especial que estamos a vivir polo problema do COVID-19,  o equipo de mestras e mestres do colexio realizamos unha adaptación das programacións para levar adiante neste tramo final do curso.

Estas adaptacións podedes consultalas nos enlaces que aquí vos ofrecemos:

Adaptación das programacións para o terceiro trimestre:

Curso Área

Ciencias Naturais, Ciencias Sociais, Valores Sociais e Cívicos, Música

Plástica, Educación Física, Lingua Castelá e Lit, Lingua Galega e Lit

Matemáticas, Lingua Inglesa, Relixión Católica

Ciencias Naturais, Ciencias Sociais, Valores Sociais e Cívicos, Música

Plástica, Educación Física, Lingua Castelá e Lit, Lingua Galega e Lit

Matemáticas, Lingua Inglesa, Relixión Católica

Ciencias Naturais, Ciencias Sociais, Valores Sociais e Cívicos, Música

Plástica, Educación Física, Lingua Castelá e Lit, Lingua Galega e Lit

Matemáticas, Lingua Inglesa, Relixión Católica

Ciencias Naturais, Ciencias Sociais, Valores Sociais e Cívicos, Música

Plástica, Educación Física, Lingua Castelá e Lit, Lingua Galega e Lit

Matemáticas, Lingua Inglesa, Relixión Católica

Ciencias Naturais, Ciencias Sociais, Valores Sociais e Cívicos, Música

Plástica, Educación Física, Lingua Castelá e Lit, Lingua Galega e Lit

Matemáticas, Lingua Inglesa, Relixión Católica

Ciencias Naturais, Ciencias Sociais, Valores Sociais e Cívicos, Música

Plástica, Educación Física, Lingua Castelá e Lit, Lingua Galega e Lit

Matemáticas, Lingua Inglesa, Relixión Católica

 

Marco lexislativo: 

Ministerio de Educación y F.P.: Orden EFP/365/2020, de 22 de abril, por la que se establecen el marco y las directrices de actuación para el tercer trimestre del curso 2019-2020 y el inicio del curso 2020-2021, ante la situación de crisis ocasionada por el COVID-19. (BOE de 24 de abril)

Consellería de Educación, Universidade e F.P.:  Instrucións do 27 de abril de 2020, da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa para o desenvolvemento do terceiro trimestre do curso académico 2019/20, nos centros docentes da Comunidade Autónoma de Galicia.

 

Programación Xeral Anual 2019-20

Incorporamos a quí a Programación Xeral Anual, documento concreto do funcionamento do centro para este curso. Foi informada e aprobada o 15 de outubro de 2019

DESCARGAR PXA 2019-20

Regulamento de Réxime Interior

O Regulamento de Réxime Interior é o documento que regula o funcionamento interno do centro, en todo o que se refire á organización da convivencia entre as persoas. Podedes descargalo en PDF no enlace adxunto.

Distribuir contido