CEP Plurilingüe Pedro Caselles Beltrán
O portal do Colexio Pedro Caselles Beltrán, antes Colexio do Mosteiro

Profesorado

PROFESORADO 2019-2020

Alfonso Lorenzo Vila

Director / Educación Física

Lucia Silva Busto

Xefa de Estudos / Ed. Física

Verónica Mouriño Pérez

Secretaria / Orientadora

Ánxela Jurschick Rodríguez

Orientadora

Antonio Durán Coello

Titor 1ºA

Lara Mª Ferreira Hernández

Titora 1ºB

Rosa Mª Fernández Carrera

Titora 2ºA

Vanesa Silva Vicente

Titora 2ºB

Alba Fernández Paz

Titora 3ºA

Berta Castro González

Titora 3ºB

Mª Carmen Lago Abalde

Titora 4ºA

Jéssica Rodríguez Piñeiro

Titora 4ºB

Susana Fernández Gavín

Titora 5ºA

Mª Pilar Garcés Domínguez

Titora 5ºB

Mª Aida González Alonso

Titora 6ºA

 Monserrat Cancelas Álvarez

Titora 6ºB

Rosa Mª Couto Quintas

Música

Dolores Suárez Dopazo

Inglés  1ºs, 2ºs,  3ºs e 4ºA

Margarita Pérez Fernández

Inglés 4ºB, 5ºs e 6ºs

Isabel Ramos Arias

Audición e Linguaxe

Hortensia Peralba Penedo

Pedagoxía Terapéutica

Mª Carmen Seves Rodríguez

Pedagoxía Terapéutica

Mª Carmen Pérez Bouzada

Relixión

PROFESORADO 2018-2019

Alfonso Lorenzo Vila

Director e profesor de Educación Física

Lucia Silva Busto

Xefa de Estudos e profesora de Educación Física

Verónica Mouriño Pérez

Secretaria e Orientadora

Ángela Monteiro Da Conceiçao

Orientadora (Compartida co CEIP de Tebra)

Rosa Mª Fernández Carrera

Titora 1ºA

Vanesa Silva Vicente

Titora 1ºB

Lara Mª Ferreira Hernández

Titora 2ºA

Alba Fernández Paz

Titora 2ºB

Mª Carmen Lago Abalde

Titora  3ºA

Mª Elena Torres Vila

Titora 3ºB

Antonio Durán Coello

Titor 4ºA

Berta Castro González

Titora 4ºB

Mª Aida González Alonso

Titora 5ºA

Elías Domínguez Pereira

Titor 5ºB

Pilar Garcés Domínguez

Titora 6ºA

Susana Fernández Gavín

Titora 6ºB

Rosa Mª Couto Quintas

Música

Dolores Suárez Dopazo

Inglés  1ºs, 2ºs, 3ºA e 4ºs

Margarita Pérez Fernández

Inglés 3ºB, 5ºs e 6ºs

Mª Diana Pérez Soto

Audición e Linguaxe

Ana Mª Alonso Domínguez

Pedagoxía Terapéutica

Elena González Cifuentes

Pedagoxía Terapéutica

Mª Carmen Pérez Bouzada

Relixión

Distribuir contido