Skip to Content

Secretaría

PUBLICADAS LISTAXES DEFINITIVAS FONDO LIBROS 3º E 4º PRIMARIA

GIF de libros. 100 imágenes animadas

Publicouse hoxe no taboleiro situado no interior do centro a listaxe definitiva do fondo solidario de préstamo de libros de texto de 3º e 4º de primaria para o curso 2021/2022.

Entregarémoslle a todo o alumnado de 3º e 4º de primaria todos os libros de texto, procedentes do fondo solidario e das existencias da AMPA. Polo tanto, non tedes que comprar ningún libro, agás o Activity Book de Inglés, que non entra no préstamo por tratarse dun caderno no que o alumnado escribe e que non se pode reutilizar.

As familias do alumnado de 3º e 4º de primaria poderedes pasar polo centro para retirar os libros de texto do día 2 ao día 8 de setembro.

MATRÍCULA 2021/2022

Acabou finalmente a rebaldaria nas matrículas escolares?

O período de formalización de matrícula abranguerá do 20 ao 30 de xuño, ambos os dous días incluídos.

Esta é a documentación que tedes que presentar:

CALENDARIO FIN DE CURSO

Planner Emprender Sticker for iOS & Android | GIPHY

PRAZOS

PROCEDEMENTOS

Ata o 22 de xuño

 

Devolución dos libros de texto do curso 2020/2021 do fondo solidario (3º, 4º e 6º de primaria).

Presentación de solicitudes para participar no fondo solidario de libros de texto e nas axudas para adquirir libros de texto e material escolar para o curso 2021/2022. 

22 de xuño

 

Publicación de cualificacións en AbalarMóbil ás 16:00 h. Non se entregarán en formato papel. Se tedes algún problema para ver as notas no AbalarMóbil, poñédevos en contacto co centro.

Remate da actividade lectiva.

Entre o 20 e o 30 de xuño

Formalización da matrícula en infantil e primaria.

2 de xullo

Publicación de listaxes provisionais do fondo solidario.

5 e 6 de xullo

Reclamación das listaxes provisionais do fondo solidario.

Do 5 ao 9 de xullo.

Recollida de historiais académicos do alumnado de 6º de primaria.

Do 6 ao 9 de xullo

Recollida de vales para adquirir libros de texto e material escolar.

12 de xullo Publicación de listaxes definitivas do fondo solidario.

Do 2 ao 8 de setembro.

Recollida de libros de texto do curso 2021/2022 do fondo solidario para 3º e 4º de primaria.

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO NO IES Nº1

Libros de texto Salesianos Ciudad de los Muchachos 2020-21 | Colegio Ciudad de los Muchachos

Nesta circular achegamos información para as familias do alumnado de 6º de primaria do noso centro sobre o protocolo que seguirán no IES Nº1 para as solicitudes do fondo solidario de libros de texto.

Esta mesma información podedes consultala tamén na páxina web do IES Nº1.

GRATUIDADE SOLIDARIA

Para qué donar los libros de la biblioteca?

Publicouse hoxe a ORDE do 6 de maio de 2021 pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes sostidos con fondos públicos, para o curso escolar 2021/22 e o EXTRACTO da Orde do 6 de maio de 2021.

 

As modalidades da gratuidade solidaria son tres:

1) Fondo solidario de libros de texto do alumnado matriculado en 3º, 4º, 5º e 6º de educación primaria.

2) Axudas para adquirir libros de texto destinadas ao alumnado matriculado en 1º e 2º de educación primaria.

3) Axudas para material escolar destinadas ao alumnado matriculado en educación primaria.

 

O alumnado matriculado en 5º e 6º de EP no curso 2021/22 está excluído da participación no fondo solidario de libros de texto e das axudas para adquirir libros de texto por estar incluído no proxecto educación dixital (E-DIXGAL).

 

As persoas beneficiarias de libros procedentes do fondo solidario do centro ou de axudas para adquirir libros de texto deberán devolver os libros de texto recibidos do fondo solidario no curso 2020/21. O prazo de devolución remata o día 22 de xuño.

 

prazo de presentación de solicitudes vai do día 21 de maio ao 22 de xuño de 2021, ambos os dous días incluídos. 

 

Datas salientables do fondo de libros de texto:

 • Publicación de listaxes provisionais: ata o 9 de xullo.
 • Reclamación das listaxes provisionais: dous días seguintes á publicación.
 • Publicación de listaxes definitivas: ata o 20 de xullo. 
 • Entrega dos libros de texto do curso 2021/2022 asignados a cada alumno/a: o día que se publique a listaxe definitiva e o día seguinte.

  

A solicitude será única para todos os fillos/as que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2021/22.

 

As familias poderedes cubrir as solicitudes de forma manual ou a través da aplicación «fondolibros», na que, unha vez cubertos os datos, deberedes gardar a solicitude para logo presentala.

  

presentación de solicitudes poderase facer a través de dúas vías alternativas:

a) Presentación na sede electrónica da Xunta de Galicia.

b) Presentación en papel de xeito presencial na secretaría do noso centro (en horario de secretaría) no formulario normalizado (Anexos I e II).

 

- Rendas per cápita e contía das axudas.

 

- Información en edu.xunta.gal

PUBLICADA A LISTAXE DEFINITIVA DE ALUMNADO ADMITIDO

Foreclosure Home Inspection Checklist - Connected Investors Blog October 3, 2018

Xa podedes consultar no taboleiro de anuncios situado na entrada do centro a listaxe de alumnado admitido.

Todas as solicitudes presentadas foron admitidas.

Segundo o establecido nas Instrucións da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos sobre o desenvolvemento do proceso de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso académico 2021/2022, a exposición e consulta das listaxes provisionais e definitivas de persoas admitidas e excluídas só se poderá realizar de dúas formas:

a) Presencial: Única e exclusivamente no taboleiro de anuncios situado no interior do edificio escolar.

b) Non presencial: Única e exclusivamente a través da aplicación admisionalumnado empregando a Chave365 ou certificado dixital da Fábrica Nacional da Moneda e Timbre.

PRAZAS VACANTES

Why Your SEO Strategy Should Be Top Priority Right Now

Publicamos os postos escolares vacantes para o próximo curso 2021/2022, segundo o establecido na ORDE do 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación:

 

PRAZAS VACANTES CURSO 2021/2022
Curso Vacantes

4º EI

13

5º EI

4

6º EI

3

1º PRI

19

2º PRI

17

3º PRI

16

4º PRI

12

5º PRI

12

6º PRI

17
 • O alumnado matriculado no noso centro ten garantida a súa permanencia nel e, polo tanto, o cambio de curso non requirirá un novo procedemento de admisión, agás que coincida cun cambio de centro.
 • Sen prexuízo da garantía de permanencia, nais/pais/titores legais do alumnado poderán presentar solicitude de admisión noutro centro educativo na forma e prazos establecidos e deberán remitir ao noso centro copia da solicitude de admisión presentada no novo centro.
 • O noso centro de adscrición é o IES Nº 1.

PROCESO ADMISIÓN ALUMNADO 2021/2022

 

O día 1 de marzo abrirase o proceso de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso académico 2021/2022.

 • O prazo de presentación das solicitudes de admisión abranguerá do día 1 ao 22 de marzo de 2021, ambos os dous incluídos.
 • As solicitudes deste proceso realizaranse mediante o modelo anexo II (código de procedemento ED550B).
 • Os formularios poderán cumprimentarse na aplicación admisionalumnado. Tamén poderán ser descargardos, e logo cumprimentados de forma manual polas familias, da Sede Electrónica da Xunta de Galicia, na dirección http://www.xunta.es/portada, e da páxina web da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, na dirección https://www.edu.xunta.gal/portal/node/32849.
 • O noso centro facilitaralles, de forma gratuíta, unha copia en papel dos formularios ás persoas interesadas que a soliciten. 
 • A solicitude será única e poderase presentar de forma presencial no centro educativo que a rexistrará, ou de forma electrónica a través da aplicación admisionalumnado.
Normativa de aplicación

Decreto 254/2012 do 13 de decembro. 

Orde do 12 de marzo de 2013. 

Orde do 25 de xaneiro de 2017.

Orde 18 decembro 2020.

Instrucións admisión alumnado 2021/2022

 

Manual familias solicitudes admisión

 

Calendario proceso admisión
Actuacións Datas

Publicación de postos escolares vacantes

Antes do 1 de marzo

Presentación das solicitudes de admisión 

Do 1 ao 22 de marzo

 Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas

Antes do 25 de abril

 Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas

Antes do 15 de maio

Formalización da matrícula en educación infantil e primaria

Do 20 ao 30 de xuño

RESERVA DE PRAZA NO IES Nº1

LOPE DE VEGA MEDINA DEL CAMPO

De conformidade co establecido na ORDE do 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación:

 • O alumnado matriculado no noso centro no presente curso en 6º de primaria que pretenda continuar estudos no centro de adscrición, o IES Nº 1, para os efectos de reserva de praza neste, deberá presentar na secretaría do noso centro ou a través da aplicación admisionalumnado o formulario normalizado (anexo I e anexo I bis).
 • O prazo de presentación estará comprendido entre os días 11 de xaneiro e 8 de febreiro.
 • A consulta das listaxes de alumnado admitido, que se publicarán antes do día 28 de febreiro, debe realizarse no noso centro ou na aplicación admisionalumnado.

LISTAXE DEFINITIVA REPARTO MÁSCARAS

Metadatos – DILVE

Publicada no taboleiro situado no interior do centro a listaxe definitiva de solicitudes concedidas segundo a Orde do 6 de novembro de 2020 pola que se regulan os criterios e o procedemento de distribución de máscaras entre o alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial en centros docentes públicos dependentes desta consellería e en centros privados concertados no curso 2020/21.

Distribuir contido


by Dr. Radut