25 de Novembro: Día internacional contra a violencia de xénero

25 de Novembro: Día internacional contra a violencia de xénero

 

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO DA XUNTA DE GALICIA. CURSO 2019-20. LISTAS DEFINITIVAS DE LIBROS CONCEDIDOS.

 

As seguintes listaxes corresponden a concesión de libros para los alumnos e alumnas de Educación Secundaria Obrigatoria a través do sistema Fondo de libros da Xunta de Galicia. Non están contempladas nas mesmas nin os fondos do centro nin os fondos da AMPA. Estos fondos serán publicados entre o día 18 e 19 de setembro.

 

Os libros serán repartidos entre o mércores, día 18 e o venres, dia 20 de setembro. Os fondos que o centro posue permite entregar casi todos os libros os/as alumnos/as que teñen as concesións. Un número reducido deles pode verse afectado pola falta de fondos e a necesidade de encargalos as librerías e/ou editoriais. Isto pode retrasar a entrega dalgúns libros.

LISTAS PROVISIONAIS DE GRUPOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA E BACHARELATO. CURSO 2018-19

 
As presentes listas de alumnos e alumnas son provisionais e están sometidas a posibles modificacións e/ou incorporacións. Nas mesmas poden existir erros: alumnos/as non incorporados, apelidos ou nomes errados... Todos os erros que se detecten deben ser comunicados a Secretaría do centro para a súa corrección. As peticións de cambio de grupo se farán por escrito (recoller o impreso en Secretaría), dirixidas o director e fundamentadas. Todas serán estudiadas e comunicarase o/a alumno/a o cambio. O prazo de entrega de peticións será do 17 ao 20 de setembro, ambos incluídos. A resposta a mesma darase antes de finalizar o mes de setembro.

•        Grupos de Educación Secundaria e Bacharelato

ALUMNADO SELECCIONADO PARA FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL DO CICLO SUPERIOR DE COMERCIO DE XESTIÓN E VENDAS. CONVOCATORIA DE SETEMBRO

 
Os/as alumnos/as que se relacionan foron seleccionados para o Ciclo Superior de Xestión e Vendas na modalidade DUAL. Deben matricularse mañá, mércores, 11 de setembro, entre as 09:00 horas e as 14:00 horas obrigatoriamente.

MEDIA MARK SANTIAGO
 • Paula Fariña Monteagudo.
 • Fernando López Seoane
 • Jorge Alonso Beiro.
LEROY MERLIN SANTIAGO
 • Isabel Quinteiro Luzao
 • Diego Esturao Rosende
VOLKSWAGEN
 •  Gabriel Guangiroli García.

INFORMACIÓN PARA ALUMNADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL CICLO MEDIO

Convócase a todos/as os/as alumnos/as SOLICITANTES para Formación Profesional DUAL do Ciclo medio de Comercialización de produtos alimentarios a UNHA REUNIÓN NO IES A PONTEPEDRIÑA, O MARTES, 10 DE SETEMBRO, ÁS 09:30 HORAS.
Lugar: Salón de actos do IES A Pontepedriña.
Traer para entrevistas o Curriculum Vitae ( CV) formato europass.A asistencia é obrigatoria. 

PROCESOS SELECTIVOS DAS EMPRESAS PARA ALUMNADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL. CICLO SUPERIOR

Ciclo Superior de Xestión e vendas

 • DÍA 10 DE SETEMBRO, ás 10:00 horas: Vegalsa

 • DIA 10 DE SETEMBRO, as 10:00 horas: Gadisa

 • DIA 10 DE SETEMBRO, as 10:00 horas: Alcampo

 
 
 
 

INFORMACIÓN PARA ALUMNADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL

 

Convócase a todos/as os/as alumnos/as SOLICITANTES para Formación Profesional DUAL do Ciclo Superior de Xestión de vendas e espazos comerciais a UNHA REUNIÓN NO IES A PONTEPEDRIÑA, O VENRES, 06 DE SETEMBRO, ÁS 11:00 HORAS.

Lugar: Salón de actos do IES A Pontepedriña.

A asistencia é obrigatoria. 


PROCESOS SELECTIVOS DAS EMPRESAS PARA ALUMNADO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DUAL. CICLO SUPERIOR

Ciclo Superior de Xestión e vendas
 

 • DÍA 06 DE SETEMBRO, ás 12:00 horas: Grupo Wolkswagen
 • DIA 10 DE SETEMBRO, as 11:00 horas: Media Mark.
 • DIA 10 DE SETEMBRO, as 11:00 horas:: Leroy Merlin.

HORARIO DE PRESENTACIÓN DO ALUMNADO DO IES A PONTEPEDRIÑA

 

DÍA 16 DE SETEMBRO DE 2019

 

11:30 a 12:30 horas: PRESENTACIÓN DO ALUMNADO DE BACHARELATO. ( o remate da mesma marchan do centro ata o día 17 de setembro, martes).

12:30 a 13:35 horas: PRESENTACIÓN DO ALUMNADO DE 3º E 4º DE ESO ( continúan no centro ata as 14:25).

13:00 a 14:25 horas: PRESENTACIÓN DO ALUMNADO DE 1º E 2º DE ESO.

16:30 a 18:00 horas: PRESENTACIÓN DO ALUMNADO DE CICLOS FORMATIVOS E FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

 As presentacións realizaranse no Salón de Actos do IES.

CALENDARIO DOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO IES A PONTEPEDRIÑA. CURSO 2019-20

 

MES DE SETEMBRO.

 • PROBAS EXTRAORDINARIAS DE SETEMBRO: 02 e 03 de setembro.

 • AVALIACIÓNS: 04 de setembro.

 • ENTREGA DE CUALIFICACIÓNS: 05 de setembro ( 09:30 horas). Os alumnos/as do centro deben vir a recoller as súas cualificacións e si teñen libros en préstamo do Fondo Solidario ou dos Fondos do IES e AMPA, entregaranse os/as titores/as. 

 • RECLAMACIÓNS AS CUALIFICACIÓNS: 05 e 06 de setembro. ( desde as 11:00 horas do día 05 ata as 14:00 horas do día 06).

  • 09:30 – 12:00 horas do día 05 de setembro: Petición de revisión de exames.

  • 09:30 – 14:00 horas dos días 05 e 06 de setembro: Revisión de exames e presentación de reclamacións aos Departamentos.

  • Os/as reclamantes deberán cubrir impreso de solicitude de revisión en Secretaría.

 • MATRÍCULA DE SETEMBRO: 05 e 06 de setembro ( desde as 10:00 horas do día 05 ata as 14:00 horas do día 06). 

 • LISTAXES DE GRUPOS: 12 de setembro. ( exposición pública no IES e na web do centro).

 • PRESENTACIÓN DO ALUMNADO: 16 de setembro.

 • PUBLICACIÓN DE LISTAXES DEFINITIVAS DO FONDO SOLIDARIO DE LIBROS: 14 de setembro.

 • REPARTO DE LIBROS EN EDUCACIÓN SECUNDARIA FONDO LIBROS: do 16 0 20 de setembro ( os libros mercados como incremento- dependemos do suministro dos mesmos- poden retrasarse).

 • REUNIÓN DAS FAMILIAS COS TITORES/AS DOS GRUPOS: Entre 23 e 27 de setembro ( organizarase un calendario por niveis e grupos).

MES DE OUTUBRO.

 • AVALIACIÓNS INICIAIS: Entre 01 e 04 de outubro ( avaliacións: dias 07 e 08 de outubro)

 • REUNIÓNS INFORMATIVAS COAS FAMILIAS PARA INFORMAR DAS AVALIACIÓNS INICIAIS: Entre 14 e 18 de outubro. As reunións serán individualizadas e so se convocará as familias que precisen ser informadas.

AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR. CURSO 2019-20

Publícanse as listas de admitidos, excluidos e pendentes para a concesión de axudas de material escolar para o curso 2019-20.
Os/as alumnos/as que se atopen en situación de pendentes, teñen pendente de realizar a súa matrícula. Ao formalizar a matrícula en setembro, sairá unha nova listaxe de entrega de vales.

Desde o día 16 de xullo e ata o día 31 poderán recollerse no centro os vales.

CALENDARIO E HORARIOS DAS PROBAS EXTRAORDINARIAS DE SETEMBRO

Os días 02 e 03 de setembro de 2019 realizaranse as probas extraordinarias de setembro para o alumnado de Educación Secundaria, Bacharelato e Formación Profesional Básica.

Distribuir contido