INFORMACIÓN SOBRE ENSINO PRESENCIAL EN 1º DE BACHARELATO E CAMBIOS NOS HORARIOS E GRUPOS

Estimadas Familias e alumnos/as do IES A Pontepedriña:

Desde o luns, día 9 de novembro, todo o alumnado 1º de bacharelato comezará con ensino presencial. A concesión por parte da Consellería do profesorado necesario permite que todo o ensino de Educación Secundaria e Bacharelato sexa presencial.

Este feito obriga o centro a crear un novo grupo de 1º de bacharelato, unha nova distribución do alumnado de 1º de bacharelato, cambios nos/as docentes dos diferentes grupos do centro e un novo horario.

Nun momento tan compricado como o actual é necesario que todos os/as membros da comunidade educativa traballemos nunha mesma liña. Pedímosvos colaboración e comprensión con estes cambios.

A dirección do IES A Pontepedriña.

Información para o alumnado do Ciclo de Marketing e Publicidade. Modalidade a Distancia

O ciclo de marketing e publicidade, na modalidade a distancia, desenvólvese a través da aula virtual de FP a Distancia. Cómpre non confundir a aula virtual do IES A Pontepedriña coa dos ciclos a distancia. Para saber como acceder prema aquí.

Información sobre o uso da Biblioteca

Estimados/as alumnos/as e familias do IES A Pontepedriña, a situación xerada pola Covid19 obriga a modificar o uso da biblioteca. Para ver as novas normas de uso da Biblioteca durante o curso 2020-21 prema aquí.

LISTAS DOS GRUPOS DE ALUMNOS/AS PARA O CURSO 2020-21

O IES A Pontepedriña, para axustarse a Lei de protección de datos, publica as listaxes de alumnado por grupos. Nas mesmas tan só figura o NIF ou NIE. No caso que non figure o NIF ou NIE ( na maioría dos casos por non figurar nos impresos de matrícula) aparece o número de expediente. Se non ten ese número pode chamar a Secretaría do centro e facilitaranlle a información.

Listas de alumnado de 1º e 2º de Educación Secundaria

Listas de alumnado de 3º e 4º de Educación Secundaria

Listas de alumnado de 1º de Bacharelato

Listas de alumnado de 2º de Bacharelato

INFORMACIÓN SOBRE O TRANSPORTE ESCOLAR

O día 23 de setembro non haberá transporte escolar para vir as presentacións pero si que existirá para recollelos o final da xornada escolar (14:30 horas). Desde o día 24 de setembro xa funcionará no seu horario habitual.

O alumnado deberá portar máscara todo o traxecto e seguir as instrucións que marque a empresa de transportes. O incumprimento das normas durante o mesmo pode implicar sancións por parte do centro e da empresa.

IBROS EN PRÉSTAMO DO IES A PONTEPEDRIÑA.

O IES A Pontepedriña informa que atópanse no centro as listaxes de libros concedidos nos Fondo do IES, Fondo AMPA e Fondo Solidario da Xunta de Galicia.

Pola Lei de protección de datos non podemos publicar as listaxes de libros concedidos. Para evitar acumulacións de persoas no centro poden chamar por teléfono e desde a secretaría do centro informaráselles dos libros concedidos.

O reparto dos mesmos produciráse entre os días 28 e 30 de setembro, agás dos libros que teñan que ser mercados ante a falta de existencias (nestes casos pode existir unha demora de varios días).

INFORMACIÓN DEFINITIVA SOBRE O COMEZO DO CURSO 2020-21

Estimados/as alumnos/as, pais/nais, coa idea de mantervos informados/as ante o inicio de curso, O IES A Pontepedriña comunica:

 

 • ESO e Bacharelato: O alumnado do IES que terá ensino semipresencial será o de 1º de Bacharelato. O alumnado de ESO e 2º de bacharelato terá ensino presencial.
 • Formación Profesional: O alumnado de 1º e 2º de Ciclo Medio de Actividades comerciais, 1º e 2º de Ciclo Superior de Comercio Internacional e 1º e 2º de Ciclo Superior de Xestión e Vendas terá ensino semipresencial. O alumnado de 2º de Ciclos en modalidade Dual e 1º e 2º de Formación Profesional Básica terá ensino presencial.
 • Foi autorizado pola Consellería o novo horario para o curso 2020-21. O alumnado de ESO e Bacharelato terá todo o seu horario en xornada de Mañá. O alumnado de Formación Profesional mantén o horario existente.
 • O novo horario de ESO e bacharelato comeza ás 8:15 horas e remata os martes, xoves e venres ás 13:30 horas. Os luns e mércores rematará ás 14:30 horas.
 • As presentacións realizaranse os días 23, 24 e 25 de setembro. O día 23 presentarase o alumnado de 1º e 2º de ESO,1º de Bacharelato e 1º de Ciclos Formativos; o día 24 presentarase o alumnado de 3º de ESO e 2º de Ciclos Formativos e o día 25 presentarase o alumnado de 4º de ESO e 1º e 2º de Formación Profesional Básica. Para ver o calendario de presentación prema aquí.
 • As listaxes dos grupos publicaranse o martes, día 22 de setembro
 • As listaxes de libros en préstamo do Fondo Solidario da Xunta, Fondo do IES e Fondo da AMPA publicaránse o día 22 de setembro. O reparto dos libros ao alumnado realizarase entre os días 28 e 30 de setembro.
 • O Transporte escolar funcionará desde o día 24 de setembro para o alumnado. O horario será:
  • Ás 07:50 Cruxeiras- Che 2- IES A Pontepedriña.
  • Ás 07:50 Os Tilos – IES A Pontepedriña.

INFORMACIÓN PARA AS FAMILIAS E O ALUMNADO DO IES A PONTEPEDRINA ANTE O INICIO DO CURSO 2020-21

INFORMACIÓN PARA AS FAMILIAS E O ALUMNADO DO IES A PONTEPEDRINA ANTE O INICIO DO CURSO 2020-21

Estimados pais e nais e membros da comunidade educativa:

Somos conscientes da preocupación colectiva derivada da falta de información sobre o inicio deste curso. O equipo directivo leva traballando en todas as alternativas posibles para un regreso seguro ás aulas desde o remate do curso pasado e durante todo este verán.

Ata este momento levamos dous cambios de normativa, e agardamos aínda a saída dunha terceira. Cada cambio normativo implica unha reorganización de grupos, de aulas e unha reformulación da petición de novo profesorado. Por exemplo, comentaremos que a distancia de seguridade entre o alumnado sufriu distintas modificacións por parte da Consellería: de un metro (22 de xullo), de metro e medio (31 de agosto), de un metro e colocación de separadores entre o alumnado (13 de setembro).

Estes cambios constantes dificultan o noso traballo e imposibilitan tamén que lles poidamos trasladar unha información real sobre o regreso ás aulas.

A día de hoxe, tras comunicarnos está mañá o noso cupo de profesores/as, podemos INFORMARLLES  do seguinte:

 1. O ensino no Bacharelato será semi-presencial. Esta solución NON é a que quere o IES A Pontepedriña pero o sernos imposta pola Administración non temos outra posibilidade que acatala.
 2. O ensino na Educación Secundaria será totalmente presencial. Para que o centro sexa un espazo seguro aumentaremos os grupos e manteremos a distancia de seguridade de 1,5 metros. Isto implica unha total reorganización dos espazos e un aumento de profesorado (neste caso concedido).
 3. O ensino na Formación Profesional será semi-presencial no Ciclo Medio de Actividades Comerciais, Ciclo superior de Comercio Internacional e Ciclo Superior de Xestión e Vendas. Na Formación Profesional Básica e Ciclos en modalidade Dual o ensino será presencial.
 4. Para poder dar cabida a máis grupos necesitamos refacer os nosos horarios. Temos solicitado un novo horario. A educación Secundaria e o Bacharelato serían en horario de mañá e a Formación Profesional en horario de tarde. O novo horario solicitado, a falta da súa autorización sería o seguinte:
  • Horario de Educación Secundaria e Bacharelato: entrada ao Centro as 08:15 horas todos os días. As saídas dependerían do número de sesión por día. Os luns e mércores a saída sería as 14:30 horas (sete sesións por día) e os martes, xoves e venres a saída sería as 13:30 horas (6 sesións por día).
  • Formación profesional seguiría co seu horario habitual: entrada ás 14:50 todos os días e saída de martes a venres ás 21 horas e os luns as 21:50 horas.

Para finalizarmos, queremos comunicarlles que esta dirección traballa e traballará arreo para que o noso centro sexa un espazo seguro para as súas fillas e fillos, así como para o resto da comunidade educativa. E unha vez máis queremos reiterar o noso compromiso cun ensino público e de calidade.

 

A dirección do IES A Pontepedriña

COMUNICADO SOBRE O INICIO DO CURSO 2020-21

Estimados/as pais/ nais e alumnos/as do IES A Pontepedriña:

 

 

A dirección do IES A Pontepedriña comunica que o inicio do curso adíase o 23 de setembro.

 

Nos próximos días, cando a Consellería publique unha nova resolución sobre o inicio do curso, publicaremos o calendario do IES A Pontepedriña.

 

Lamentamos os inconvenientes derivados desta situación e esperamos a súa comprensión.

 

 

A dirección do IES A Pontepedriña.

INFORMACÓN PARA O ALUMNADO DO IES A PONTEPEDRIÑA. CALENDARIO DO MES DE SETEMBRO

O IES A Pontepedriña informa do seu calendario para os próximos días.

- O próximo venres, día 4 de setembro, ás 09:00 horas,  realizaráse a entrega de cualificacións, sobres de matrícula e recollida de libros de texto en préstamo do alumnado: para  1º e 2º  Educación Secundaria ás 09:00 horas e para o alumnado de 3º e 4º de ESO ás 10:00 horas. O alumnado de 1º de Bacharelato recibirá os boletíns de cualificacións as 09:00 horas.- 

- O prazo de reclamación ás cualificacións do alumnado de ESO e 1º de bacharelato: venres, 4 e luns, 7 de setembro.

- O día 8 de setembro: comunicación das resolucións das reclamacións ás/aos interesadas/os.

- A publicación das listaxes sobre o alumnado que terá libros de texto en préstamo do Fondo Solidario da Consellería, do Fondo do IES e do Fondo da AMPA publicaránse o día 15 de setembro.

- O reparto dos libros de texto en préstamo realizaráse entre os días 18 e 25 de setembro.
Para o alumnado de 1º de Bacharelato o alumnado que terá libros en préstamo do Fondo do IES e do Fondo da AMPA publicaránse o día 11 de setembro.

- O comezo de curso, se non existe modificación por parte da Consellería será escalonada segundo publicou a Consellería na Resolución do 01 de setembro

  • O día 16 de setembro incorporarase o alumnado de 1º e 2º de educación secundaria obrigatoria, 1º curso de bacharelato e 1º de formación profesional de grao medio e 1º de formación profesional de grao superior.
  • O día 17 de setembro incorporarase o alumnado de 3º de educación secundaria obrigatoria, 2ºcurso de bacharelato, 2º de formación profesional de grao medio e 2º de formación profesional de grao superior.
  • O día 18 de setembro incorporarase o alumnado de 4º de educación secundaria obrigatoria e de formación profesional básica.

 

- O calendario desta incorporación será publicado o día 11 de setembro.

Distribuir contido