PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS/AS PARA O CURSO 2024-25

Entre os días 01 e 20 de marzo de 2024, ambos inclusive, ábrese o prazo para solicitar praza no IES A Pontepedriña.

1.- A solicitude será única, no modelo anexo II, que pode recollerse na Secretaría do centro, descargarse na aplicación “admisionalumnado” ou cumprimentarse na mesma aplicación. Se quere descargalo PREMA AQUÍ

2.- Tamén pode ser tramitada a través da Sede Electrónica. (https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?langId=es_ES&codtram=ED550B ).

3- A explicación do procedemento, así como acceder a aplicación “admisiónalumnado” atópase na seguinte dirección: https://www.edu.xunta.es/admisionalumnado/

4.- Documentación: · Copia do DNI da persoa solicitante e dos membros computables da unidade familiar, cando denegue a súa consulta. · Documento acreditativo do requisito de idade do/da alumno/a. · Documento acreditativo de estar en disposición de reunir os requisitos académicos esixidos en cada nivel educativo ou etapa nos termos do Anexo I. . Convenio regulador ou resolución xudicial de separación xudicial ou divorcio, se é o caso.

5.- Tamén débese manifestar na solicitude se o/a alumno/a utilizará servizos complementarios (Transporte).

6.- Se o/a alumno/a presenta necesidades específicas de apoio educativo tamén deberá indicarse e achegar a documentación que acredite as circunstancias alegadas.

7.- Lexislación que regula a admisión.

 • Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (prema AQUÍ)
 • Orde do 21 de outubro de 2022 pola que se desenvolve o Decreto 13/2022, do 3 de febreiro, e se regula o procedemento de admisión do alumnado nos centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación (códigos de procedemento ED550A, ED550B e ED550C). (prema AQUÍ).
 • Instrucións da Dirección Xeral de centros e Recursos humanos sobre o desenvolvemento do proceso de admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso académico 2024-2025. (prema AQUÍ)

8.- De existir empate na puntuación: Resolución do 27 de febreiro de 2024, da dirección xeral de centros e recursos humanos, pola que se fai público o resultado do sorteo ao que fai referencia o artigo 34 da orde do 21 de outubro de 2022 (prema AQUÍ).

9.- Listado de vacantes para o curso 2024-25 (prema AQUÍ)

10.- Calendario do procedemento de ADMISIÓN (prema AQUÍ)

PROCESO DE RESERVA DE ALUMNOS/AS PARA O CURSO 2024-25

Finalizado o proceso de reserva de alumnos/as procedentes de centros adscritos, o IES A Pontepedriña informa:

 1. Todas as solicitudes presentadas desde os centros adscritos para 1º de E.S.O. e 1º de Bacharelato, foron admitidas.
 2. As listaxes co alumnado admitido, en virtude da lei de protección de datos, non serán publicadas. As familias que desexen información poden acceder á información na aplicación“admisionalumnado” (https://www.edu.xunta.gal/admisionalumnado/), ou chamando a Secretaría do centro.

ENTROIDO 2024

 

O ENDL do IES A Pontepedriña convoca “Concurso de disfraces e Concurso de doces” ENTROIDO 2024.

Poderán concursar os/as mozos e mozas do IES A Pontepedriña.

Podes ler as bases destes concursos nos seguintes enlaces:

Animádevos a participar As dúbidas pódense consultar enviando un correo a endlpontepedrina@gmail.com

II Concurso de epitafios "De morte morrida"

 • O ENDL do IES A Pontepedriña convoca II CONCURSO DE EPITAFIOS: “De morte morrida”

 • Poderán concursar os/as mozos e mozas do IES A Pontepedriña.

 • Podes ler as bases deste I Concurso no seguinte enlace.

 • O prazo para concursar remata o 27 de outubro de 2023

 • Animádevos a participar As dúbidas pódense consultar enviando un correo a endlpontepedrina@gmail.com

Concurso de Calacús

 • Poderán concursar os/as mozos e mozas do IES A Pontepedriña.

 • Podes ler as bases deste Concurso premendo aquí.

 • Trae a túa cabaza ao centro o 30 de outubro

 • Animádevos a participar.

PRESENTACIÓN DE CICLOS NA MODALIDADE A DISTANCIA

Dado que temos detectado problemas en algún alumnado para poder acceder a presentación telemática, enviamos de novo enlace.

Preme aquí para acceder a reunión.

LISTAS DOS GRUPOS DE ALUMNOS/AS PARA O CURSO 2023-24

O IES A Pontepedriña, para axustarse a Lei de protección de datos, publica as listaxes de alumnado por grupos da seguinte maneira: tan só figura o NIF, NIE ou Pasaporte do alumno/a. O procedemento para a determinación aleatoria do catro cifras numéricas que se publican do código de identificación dun interesado foi realizado a través do proceso de selección aleatoria celebrado o 27 de febreiro de 2019 na Axencia de Protección de Datos. Como medida adicional, a orde dos códigos de identificación son aleatorios (a listaxe non está por orde alfabética do alumnado).

CALENDARIO DO MES DE SETEMBRO DO IES A PONTEPEDRIÑA. CURSO 2023-2024

As listaxes dos grupos publicaranse o luns, día 08 de setembro. As familias que teñan descargado Abalar móbil poderán ver o grupo a través dos seus terminais.

- O día 11 de setembro comeza o curso 2023-24 coa PRESENTACIÓN DO ALUMNADO. Para ver o horario de presentación prema aquí.

- O día 11 de setembro o transporte escolar non funcionará á primeira hora pero recollerá o alumnado ás 14:25 horas. Desde o día 12 de setembro o transporte escolar funcionará con normalidade.

- O reparto dos libros de préstamo do Fondo Solidario da Xunta, realizarase entre os días 11 e 15 de setembro.

- AVALIACIÓNS INICIAIS: Entre 25 e 28 de setembro.

- REUNIÓNS INFORMATIVAS COAS FAMILIAS PARA INFORMAR DAS AVALIACIÓNS INICIAIS: Entre 02 e 05 de outubro.

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR. CURSO 2023-24

O IES A Pontepedriña informa que atópanse no centro as listaxes definitivas de libros concedidos no Fondo Solidario da Xunta de Galicia, así como os excluídos do mesmo.

Tamén se atopan os cheques de material a disposición das familias.

Pola Lei de protección de datos non podemos publicar as listaxes na web.

Tamén poden consultarse a través da aplicación “Fondolibros” (https://www.edu.xunta.gal/fondolibros/) coa chave365.

Repartiremos os cheques de material desde o día 27 de xullo en horario de oficina: 09:00 horas a 14:00 horas (preguntar en Conserxería).

FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO E AXUDAS PARA MATERIAL ESCOLAR. CURSO 2023-24

O IES A Pontepedriña informa que atópanse no centro as listaxes de libros concedidos (só aparece o número de libros concedidos) no Fondo Solidario da Xunta de Galicia, así como os excluídos do mesmo.

Pola Lei de protección de datos non podemos publicar as listaxes na web.

Tamén poden consultarse a través da aplicación “Fondolibros” (https://www.edu.xunta.gal/fondolibros/) coa chave365.

Durante os días 13 e 14 de xullo ( ata as 14:00 horas) ábrese prazo de reclamación ás listaxes provisionais.

O día 26 de xullo publicaranse as listaxes definitivas. Desde este días poderanse recoller os vales de axuda para material escolar.

Distribuir contido