Permisos e Licenzas

Descarga os documentos premendo nas seguintes ligazóns:

Permisos e licenzas ( Xefatura Territorial)

  • Anexo 4
  • Entregar no rexistro do Centro ou no registro da xefatura territorial xunto coa documentación que proceda.

Permisos e licenzas ( Centro)

  • Anexo 5
  • Entregar na Secretaría do centro xunto coa documentación que proceda, se é o caso.

Cursos, Xornadas

  • Anexo 2
  • Entregar no rexistro do Centro  xunto cunha copia da convocatoria da actividade na que se desexse participar. Desde aquí será remitida a Xefatura territorial.

LEXISLACIÓN