CALENDARIO ESCOLAR PARA O CURSO 2020- 21

Na educación secundaria obrigatoria, no bacharelato e na formación profesional a impartición efectiva de clases realizarase do día 23 de setembro de 2020 ao 22 de xuño de 2021, ambos inclusive. Non obstante o anterior, para o segundo curso de bacharelato a impartición efectiva de clases rematará de acordo coas datas previstas para a proba de acceso á universidade. ( Orde do 25 de xuño de 2020 por la que se aproba o calendario escolar para o curso 2020/21 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia e Orde do 16 de setembro de 2020 pola que se ditan instrucións sobre o comezo do curso académico 2020/21 e pola que se modifica a Orde do 25 de xuño de 2020 pola que se aproba o calendario escolar para o curso 2020/21 nos centros docentes sostidos con fondos públicos na Comunidade Autónoma de Galicia).

  1. VACACIÓNS DE NADAL: desde o día 23 de decembro de 2020 ata o día 7 de xaneiro de 2021, ambos inclusive. (Comezo das clases o día 08 de xaneiro de 2021).
  2. SEMANA SANTA: desde o día 27 de marzo ata o 5 de abril de 2021, ambos inclusive.
  3. ENTROIDO: días 15, 16 e 17 de febreiro de 2021.
  4. DÍAS FESTIVOS: Son días festivos os así declarados pola Consellería de Traballo da Xunta de Galicia e as festas laborais de carácter local publicadas por resolución da antedita consellería: 12 de outubro de 2020, 08 de decembro de 2020, 19 de marzo de 2021 e 17 de maio de 2021. En Santiago a Ascensión, día 13 de maio de 2021.
  5. DÍAS NON LECTIVOS: Día do ensino: 7 de decembro de 2020.
  6. Día elexido polo centro é o 14 de maio de 2021.
  7. DESCARGA NESTA LIGAZÓN O CALENDARIO ESCOLAR 2020-2021.