Distribución por Departamentos

PROFESORADO POR DEPARTAMENTOS. CURSO 2019-20

DEP

NOME

DEP

NOME

CC. NATUREZA

Lucas Domínguez, Nicolás

INGLÉS

Pouso Dávila, María Jesús

Souto Basadre, María del Carmen

Temprano y Afonso, María Eugenia

Riballo Riballo, Inmaculada

Vázquez López, BegoñaCOMERCIO E MÁRKETING

Aldrey Villar, RosaL. CASTELÁ

Doval Fernández, Nieves

Barreiro Otero, José

Iglesias Feijoo, Susana

Isorna Díaz, Isabel

López Ignacio, Luz Marina

Fernández Rodríguez, Daniel

Vázquez Pérez, Mª Jesús

Hortas Dacosta, Iago

L.CLAS

Rodríguez Leal, Gloria

Laiño Carbia; Marina

LINGUA GALEGA

García Merino, María José

Longarela Rodríguez, Roberto

Lagarón Ron, Mª Dolores

Loño Fagil, Marta

Otero Montero, Anxo

Martínez Blanco, Manuel

Queiruga Pais, Araceli

Martorell Quintáns, Inés

MATEMÁTICAs

Braña López, Alejandro

Otero Suárez, Luísa

Cachafeiro Chamosa, Luís

Peón López, María

Sieiro Verdura, Concepción

Sanz Martínez, M. Elena

Valcarce Gómez, José Luís

Suarez Tuñas, María Clara

Vidal Martínez, Hilda

Feijoo Ruíz, Ana

 

Sosa Ron, María Carmen

ECON

Benito Torres, Javier

E.F.Brenlla Gerpe, David

MÚSICA

Blanco López, Víctor

Facal Méndez, María Victoria

González Gómez, María

Quintás Ruído, Cristina

ED. PLÁS.

López Rico, Lois

ORIENT

Caramés Gorgal, Mª Carmen

Pintos Moreu, Estela

Pérez Martínez, María Socorro

FILOS.

González Borrajo, Pilar

Penas Frade, Olga

Otero Blanco, Ana Isabel

 

Otero García, Johanna Soledad

RELIX.

Cao García, Mª Teresa

FÍSICA

QUÍM.

Liste López, Socorro

TECNOL

Novo Platas, Anxa

Rivas Menéndez, Antonio

Martínez Pombo, Hugo

FOL

Vivero Regueiro, Miriam

XEOGRAFÍA E HISTORIA

Dapena Castro, Javier

FRANC.

Andrade Grande, Perfecto

García Viaño, Nieves

INGL 1

Fragueiro Mosquera, Saleta

Martínez García, José Manuel 

Novoa Vega, Cesar

Neiro Ramos, Xosé