Calendario de avaliacións

CALENDARIO DE AVALIACIÓNS PARA O CURSO 2020-21 

ESO e Bacharelato 

 

Avaliación

Data

Avaliación inicial de ESO

7- 8-14-15 de outubro

1ª Avaliación ESO e 1º Bacharelato

17 -18 e 21 de decembro

2ª Avaliación ESO e 1º Bacharelato

23- 24 e 25 de marzo

1ª Avaliación de 2º Bacharelato

09 de decembro

2ª Avaliación 2º Bacharelato

08 demarzo

3ªAvaliación e Final 2º Bacharelato

Maio (datas postas pola CIUG)

3ª Avaliación e Final de ESO e 1ºde Bacharelato

Despois do 22 de xuño

Proba extraordinaria 2º Bacharelato

Entre 16 e 22 de xuño

 

Ciclos formativos 

 

CURSOS DE 1o E 1o FPB

Avaliacións

Datas

21 de decembro

25 de marzo

08 de xuño

Ordinaria Xuño

23 de xuño

CICLOS FORMATIVOS 2o ( Medio e Superiores)

Avaliacións

Datas

21 de decembro

22 de marzo ( previa a FCT)

23 de xuño

CICLOS FORMATIVOS 2o de DUAL (Medio e Superior)

Avaliacións

Datas

21 de decembro

2ª Dual Superior

10 de febrero ( previa FCT)

2ª Dual medio

24 de febrero (previa FCT)

23 de xuño

 

 

CICLOS FORMATIVOS - 2o FPB.

Avaliacións

Datas

21 de decembro

19 de abril (previa FCT)

23 de xuño

 

CURSO 2019-20

ESO e Bacharelato


Avaliación


Data

AVALIACIÓN INICIAL de ESO

7 e 8 de outubro

1ª AVALIACIÓN ESO e 1º Bacharelato

17-18 -19 de decembro

2ª AVALIACIÓN ESO e 1º Bacharelato

31 de marzo – 1- 2 de abril

1ª AVALIACIÓN DE 2º Bacharelato

03 de decembro

2ª AVALIACIÓN 2º Bacharelato

05 de marzo

FINAL 2º BACHARELATO

Maio (datas postas pola CIUG)

FINAL de ESO e 1º de Bacharelato

Despois do 19 de xuño

PROBA EXTRAORDINARIA 2º Bacharelato

Entre 15 e 19 de xuño

 

Formación Profesional


1º CURSO Ciclos Medios e Superiores

1ª Avaliación

19 de decembro

2ª Avaliación

23 de marzo

3ª Avaliación

05 de xuño

Avaliación Final

22 de xuño


2º CURSO Ciclos Medios e Superiores

1ª Avaliación

19 de decembro

2ª Avaliación

13 de marzo

Comezo da FCT

26 de marzo

Lectura de proxectos

15 ao 19 de xuño

Avaliación Final

22 de xuñ


1º de Formación Profesional Básica

1ª Avaliación

19 de decembro

2ª Avaliación

31 de marzo

3ª Avaliación

22 de xuño


2º de Formación Profesional Básica

1ª Avaliación

19 de decembro

2ª Avaliación

03 de marzo

Comezo da FCT

20 de abril

Avaliación FinalC

22 de xuño